Staż z Urzędu Pracy - zasady stażu oraz zatrudnienia po stażu 2018-10-16

 

Staż jest zawsze dobrym startem, aby zacząć przygodę z rynkiem pracy lub przekwalifikować się, kiedy nie możemy znaleźć zatrudnienia w zawodzie.

 

Staż z Urzędu Pracy zasady

 

Urzędy Pracy dysponują programami stażowymi, które przewidziane są dla różnych grup wiekowych. Staże, które odbywają się za pośrednictwem urzędów, finansowane mogą być ze środków pochodzących z Funduszu Pracy lub funduszy unijnych. Co do zasady, formuła stażowa nie różni się. Inny jest tylko podmiot wypłacający stypendium stażowe. Dlatego też  niektórzy rozróżniają w ten sposób rodzaje staży z Urzędu Pracy.

 

Staż z Urzędu Pracy 

 

Kto może odbyć staż z urzędu? Każda osoba, która jest zainteresowana stażem, musi mieć opracowany Indywidualny Plan Działania. Dlatego też to, komu przysługuje staż z urzędu pracy, określane jest na podstawie rozmów bezrobotnych z opiekunem. Gdy już zostanie określony, należy złożyć wniosek o staż. Następnie otrzymuje się skierowanie z urzędu pracy do pracodawcy. Umowa podpisywana jest pomiędzy bezrobotnym a starostą. Stażysta z urzędu pracy w czasie odbywania stażu nadal pozostaje osobą bezrobotną. 

 

Na każde 30 dni kalendarzowych przysługują stażyście 2 dni wolnego. Wynagrodzenie za staż w urzędzie pracy nosi nazwę stypendium stażowego. Warunki stażu mówią jasno, że stażu przerwać nie można, chyba że nie zostaną spełnione warunki określone w umowie. W przeciwnym razie przerwanie stażu z urzędu pracy skutkować będzie pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej. 

 

Wniosek o staż / podanie o staż

 

Zanim zostanie podpisana umowa o staż, należy złożyć wniosek. Wniosek składa pracodawca, który chce przyjąć na staż bezrobotnego. Na podstawie wypełnionego dokumentu zapada decyzja, czy zostaną przyznane środki dla danego pracodawcy na zatrudnienie stażysty. Wzór wniosku o staż dostępny jest zawsze bezpośrednio na stronie konkretnej placówki urzędu pracy. Należy go pobrać ze strony, wypełnić i złożyć bezpośrednio w urzędzie, do którego należymy. Z kolei bezrobotny występuje z drukiem podania o staż. Na początek przede wszystkim obie strony powinny zapoznać się z regulaminem stażu z urzędu pracy.

 

Umowa o staż

 

Umowa o staż podpisywana jest pomiędzy urzędem pracy a pracodawcą. Realnie nie nawiązuje się stosunek pracy. Nie jest to formalnie umowa o pracę, jednak pewne jej znamiona nosi. Staż z urzędu pracy jest płatny, przysługują dni wolne, respektowane jest zwolnienie lekarskie. Coraz częściej w treści umowy znajduje się zapis, który zobowiązuje pracodawcę do zatrudnienia po stażu osoby bezrobotnej, czyli dotychczasowego stażysty. Obowiązek ten jest regulowany także przez regulamin stażu z urzędu pracy dostępny na stronie urzędu.

 

Ile trwa staż?

 

Staż co do zasady może trwać minimum od 3 do 12 miesięcy. Wiele zależy od tego, w jakiej grupie wiekowej znajduje się stażysta. Jeżeli jest to grupa osób szczególnie narażonych na bezrobocie na rynku pracy, dodatkowo znajduje się w grupie wiekowej określonej w programie, staż może być dłuższy niż 3 miesiące.

 

Zatrudnienie po stażu z urzędu pracy

 

Obowiązek zatrudnienia po stażu zależny jest od umowy, którą podpisuje pracodawca. Zazwyczaj jest to wymóg konieczny. Jaka umowa po stażu powinna zostać zawarta? W umowie stażowej, jeśli pojawia się taki zapis, pracodawca jest zobligowany do zatrudnienia stażysty po zakończonym stażu na umowę o pracę. Niekiedy jest to minimum pół roku, niekiedy rok. 

 

Staż z urzędu pracy - wynagrodzenie

 

To, ile wynosi stażowe, uzależnione jest, czy stypendium stażowe wypłacane jest z Funduszu Pracy, czy środków unijnych. Wysokość stypendium stażowego stanowi 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Stażowe wypłacane jest co miesiąc przez cały okres trwania stażu. 

  

Przeczytaj także:

Skomentuj