Studia rolnicze – gdzie można pracować po ich ukończeniu?

 
Studia rolnicze – gdzie można pracować po ich ukończeniu?

Rolnictwo, ogrodnictwo, inżynieria ekologiczna, a może zarządzanie i marketing w rolnictwie? Wybór kierunków jest naprawdę duży, a ukończenie studiów rolniczych daje szerokie możliwości rozwoju zawodowego.

 

Studia rolnicze – dlaczego warto je wybrać?


Stereotypowo część z nas wyobraża sobie rolnika jako osobę od dziecka mieszkającą na wsi i pracującą fizycznie na roli – przy uprawie roślin i hodowli zwierząt. Współcześnie prowadzenie konkurencyjnego gospodarstwa rolnego to zadanie wymagające biznesowego zacięcia, znajomości przepisów prawa, finansów. Coraz powszechniejsze są nowoczesne technologie w rolnictwie, które upraszczają pracę i umożliwiają prowadzenie produkcji na dużą skalę. Polska wieś się zmienia, zmieniają się również wyzwania stawiane przed rolnikiem. Studia rolnicze otwierają przed młodymi ludźmi wiele drzwi. Pracować można nie tylko w zarządzaniu gospodarstwem rolnym.

Jeśli więc zdecydujesz się na zdobycie wykształcenia rolniczego, jakie kierunki możesz wybrać? Opcji jest wiele. Uczelnie rolnicze w Polsce oferują studia dziennie i zaocznie, dostępne są też studia podyplomowe, także dla absolwentów kierunków niezwiązanych z rolnictwem. Programy nauki różnią się w zależności od szkoły. Przeanalizujmy możliwości dostępne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. SGGW to najstarsza i największa tego typu uczelnia w Polsce. Oferuje 40 kierunków studiów, w tym 9 prowadzonych w języku angielskim. W ramach wydziału rolnictwa i ekologii można studiować rolnictwo, inżynierię ekologiczną, a także ekologiczne rolnictwo i produkcję żywności. Prowadzone są studia I i II stopnia, a także studia rolnicze dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych.

 

Praca po studiach rolniczych – gdzie można znaleźć zatrudnienie?


Czy rynek pracy w Polsce jest przyjazny dla absolwentów kierunków rolniczych? Biorąc pod uwagę różnorodność miejsc, w których można podjąć zatrudnienie, odpowiedź jest twierdząca.

Absolwenci rolnictwa to eksperci w produkcji rolniczej, z wiedzą z zakresu logistyki, zarządzania, ekonomii, ze znajomością zagadnień z zakresu biologii, agrochemii, nauk przyrodniczych. Oferty pracy po studiach rolniczych czekają w firmach produkujących żywność, ale też w przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą środków ochrony roślin, maszyn rolniczych, nawozów itd. Specjalistów zatrudniają ponadto placówki naukowo-badawcze, podmioty związane z ochroną i rekultywacją środowiska, inspekcją ochrony środowiska. Praca po studiach rolniczych czeka ponadto w administracji samorządowej i rządowej – urzędach oraz instytucjach doradczych.

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty