Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Świadczenie postojowe a samozatrudnienie

2020-04-02

Koronawirus jeszcze długo będzie odbijać się na światowej gospodarce. W trudnej sytuacji są dziś i pracownicy, których dotyka redukcja etatów na ogromną skalę, i przedsiębiorcy w wielu branżach. Wprowadzona przez rząd tarcza antykryzysowa – czyli pakiet ustaw – ma pomóc zminimalizować straty. Bez pomocy nie pozostaną samozatrudnieni – mogą wnioskować o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Ile wynosi i jak je uzyskać?

 

Zasady otrzymania postojowego dla samozatrudnionych

 

To świadczenie jest jednorazowe, nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Otrzyma je każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców albo innych przepisów szczególnych i boryka się z przestojem. Pieniądze mają na celu zrekompensować utratę przychodów związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Warto podkreślić, że to osobna kwestia, nie mająca nic wspólnego z wynagrodzeniem za postojowe w przypadku umów o pracę.

 

Wysokość postojowego

 

2080 zł lub 1300 zł – tyle wynosi postojowe. Jak liczyć,która kwota będzie przysługiwać? Wysokość wsparcia zależy od kilku kwestii.

 

1300 zł mogą otrzymać osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., rozliczają podatek kartą podatkową i są zwolnione z VAT-u.

 

W przypadku wyższej kwoty warunków jest więcej. 2800 zł przysługuje wnioskodawcy, który:

  • rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (nie zawiesił działalności), a przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosek o świadczenie postojowe:

– był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś  w miesiącu poprzedzającym,

– nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału;

  • rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesił ją po 31 stycznia 2020 r., a przychód, który uzyskał w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

W przypadkach obu kwot wymagane jest też nieposiadanie innego tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz zamieszkiwanie na terytorium Polski i polskie obywatelstwo lub prawo czasowego bądź stałego pobytu na terytorium RP.

 

Jak uzyskać świadczenie postojowe?

 

Aby otrzymać postojowe, należy złożyć do ZUS-u wniosek o świadczenie postojowe (RSP-D). Można to zrobić online – przez PUE-ZUS, wysyłając dokument pocztą albo w placówce. Dla zmniejszenia ryzyka związanego z COVID-19 przedsiębiorcy ubiegający się o świadczenie składają wniosek w skrzynce na dokumenty – bez kontaktu z pracownikiem zakładu.

 

Wnioskować o postojowe na samozatrudnieniu można do 3 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym ogłoszony stan epidemii zostanie zniesiony. Gdy wniosek zostaje pomyślnie rozpatrzony, pieniądze trafiają na wskazany numer konta. W przypadku niejasności we wniosku ZUS kontaktuje się z przedsiębiorcą telefonicznie albo e-mailowo. Jeśli decyzja jest odmowna – ubezpieczyciel wysyła ją pocztą, a przedsiębiorca ma prawo się odwołać.

 

Świadczenie postojowe przewidziane jest także dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne.

 

Przeczytaj także: