Wybrana kategoria

Wsparcie przedsiębiorstw: co to jest Polityka Nowej Szansy?

2020-12-30

Prowadzenie biznesu w 2020 r. było nie lada wyzwaniem. Większości branż pandemia i wprowadzane w związku z nią obostrzenia mocno dały się we znaki, a część przedsiębiorców była zmuszona zdecydować się na zmniejszenie zatrudnienia czy likwidację działalności gospodarczej, co odbiło się także na rynku pracy. Polityka Nowej Szansy to rządowy program pomocy skierowany głównie do sektora MŚP, ale także do dużych przedsiębiorstw. Czym jest i jakie warunki trzeba spełnić, by do niego dołączyć?

 

Polityka Nowej Szansy: na czym polega?

 

Polityka Nowej Szansy jest programem pomocowym dla przedsiębiorców w trudnej ekonomicznej sytuacji, którą pogorszyła pandemia. Ma działać prewencyjnie – zapobiegać niewypłacalności, stanowi także wsparcie w ponownym podejmowaniu działalności, restrukturyzacji i wprowadzeniu zmian, które pozwolą nadal prowadzić biznes.

 

Na wspieranie przedsiębiorczości w Polsce w ramach Polityki Nowej Szansy rząd przewiduje 120 milionów zł z budżetu państwa – w 10-letniej perspektywie (czyli maksymalnie 1,2 miliarda zł) i dodatkowo minimum 600 milionów zł rocznie do końca 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

Pomoc będzie realizowana poprzez trzy instrumenty:

 

• Pierwszy z nich to krótkookresowe pożyczki, czyli tzw. pomoc na ratowanie. Pożyczki udziela się na 6 miesięcy, a jej wysokość jest rozpatrywana indywidualnie i zależy od potrzeb przedsiębiorcy.

 

• Kolejna forma pomocy to tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne dla mikro-, małych i średnich firm. Z przyznawanej na maksymalnie 18 miesięcy pożyczki, której wysokość również rozpatrywana jest indywidualnie, mogą skorzystać przedsiębiorcy mający możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji samodzielnie, ale potrzebujący wsparcia w początkowej fazie tego procesu.

 

• Trzecim instrumentem w Polityce Nowej Szansy jest pomoc na restrukturyzację – dla przedsiębiorców, którzy mają plan przeprowadzenia restrukturyzacji, jednak potrzebują funduszy, by go zrealizować. W tym przypadku wysokość pożyczki ma pokryć koszty restrukturyzacji, a okres, na jaki jest udzielana, zależy od długości restrukturyzacji, jednak nie może przekraczać 10 lat. Kolejnym rozwiązaniem są także wejścia kapitałowe lub ulgi w wykonywaniu administracyjnej kary pieniężnej.

 

Kto może ubiegać się o pomoc w programie Polityka Nowej Szansy?

 

Jak zostało wspomniane na wstępie, pomoc w ramach programu mogą uzyskać zarówno mikro- i małe firmy, jak i średnie oraz duże przedsiębiorstwa. Polityka Nowej Szansy ma pomóc tym, którzy samodzielnie nie mają możliwości, by dźwignąć się z kryzysu, przeprowadzają postępowanie restrukturyzacyjne bądź rozważają likwidację firmy.

Szczegółowe warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca, oraz zasady udzielania wsparcia, określa Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

 

Polityka Nowej Szansy: wnioski

 

By skorzystać z pożyczki w ramach Polityki Nowej Szansy, wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy – do wyboru – złożyć osobiście w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ul. Nowy Świat 6/12, kod pocztowy: 00-400 Warszawa), przesłać pocztą na adres Agencji bądź poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP (adres: /ARPSACentrala/SkrytkaESP). Wzór wniosku znaleźć można na stronie Agencja Rozwoju Przemysłu.

 

Zalety Polityki Nowej Szansy

 

Kryzys gospodarczy odczuli niemal wszyscy – od samozatrudnionych i mikrofirmy po duże międzynarodowe korporacje. Polityka Nowej Szansy to finansowe wsparcie przedsiębiorstw, które ma pomóc im dostosować się do nowych realiów i pozostać na rynku. Wysokość pożyczek jest uzależniona od potrzeb i sytuacji każdego przedsiębiorcy, dlatego warto sprawdzić, jaką kwotę można w ramach programu otrzymać.

 

Przeczytaj także: