Wynagrodzenie według zawodów w październiku 2020 roku

 
Wynagrodzenie według zawodów w październiku 2020 roku

Czy wynagrodzenia w Polsce maleją? Które grupy zawodowe zarabiają najwięcej? Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie raport dotyczący struktury wynagrodzeń w październiku 2020 r. według poszczególnych zawodów. W opracowaniu GUS znalazła się też podawana co dwa lata, ważna informacja na temat mediany wynagrodzeń.

 

Ile wynosi mediana wynagrodzeń miesięcznych?

 

Mediana wynagrodzeń w Polsce budzi sporo emocji. Wartość środkowa pensji uznawana jest bowiem za wskaźnik, który oddaje realne zarobki w naszym kraju. Na wstępie warto jednak przypomnieć, że w sprawozdaniu Głównego Urzędu Statystycznego brane są pod uwagę jedynie te jednostki, w których pracuje co najmniej 10 osób (pomijane są zatem mikropodmioty – a to właśnie ta grupa firm jest w Polsce najliczniejsza).

 

Mediana wynagrodzeń miesięcznych w październiku 2020 r. wyniosła 4702,66 zł brutto. Jest to około 3,4 tys. złotych na rękę przy umowie o pracę.

 

Urząd przypomina, że mediana wynagrodzeń to inaczej wynagrodzenie środkowe, dzielące zatrudnionych na dwie równoliczne grupy: jedna otrzymuje wynagrodzenia niższe od mediany, druga – wyższe.

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto i mediana wynagrodzeń brutto

 

W październiku 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 5748,24 zł. Zgodnie z informacją GUS było więc ono o 22,2% wyższe od mediany wynagrodzeń.

 

Z kolei w porównaniu z sytuacją sprzed dwóch lat (czyli październikiem 2018 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 14,9%.


Przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto według płci

 

Wynagrodzenia w wysokości mniejszej lub równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w październiku 2020 r. otrzymywało 69,0% kobiet i 62,5% mężczyzn.

 

Statystyki pokazują, że mężczyźni przeciętnie zarabiają więcej – w okresie objętym badaniem ich pensja była o 14,7% wyższa od wynagrodzenia kobiet.

 

Wśród najlepiej zarabiających pracowników mężczyzn było dwukrotnie więcej od kobiet:

 

Przynajmniej dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (od wysokości 11 496,48 zł) otrzymało blisko 8% mężczyzn i blisko 4% kobiet.

 

Urząd podał także informację na temat przeciętnej stawki godzinowej. W październiku 2020 r. wynosiła ona 33,24 zł brutto, była więc o 19,6% wyższa niż przed dwoma laty. Przecięta godzinowa płaca mężczyzn była o 13,6% wyższa od wynagrodzenia kobiet.

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według wielkich grup zawodów w 2020 r.

 

GUS sprawdził także, w których zawodach zarabia się przeciętnie najwięcej. Posłużył się funkcjonującym w Klasyfikacji zawodów i specjalności podziałem na tzw. wielkie grupy zawodów. Jest to 10 grup zawodowych, w obrębie których następnie wyróżnia się grupy duże, średnie, elementarne oraz poszczególne zawody i specjalności. Poniższa statystyka GUS pomija grupę: siły zbrojne.

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w październiku 2020 r.:

  • przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy – 10476,03 zł,
  • specjaliści – 7066,64 zł,
  • technicy i inny średni personel – 5613,22 zł,
  • robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 4652,88 zł,
  • operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – 4620,90 zł,
  • pracownicy biurowi – 4531,56 zł,
  • rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy – 4051,47 zł,
  • pracownicy usług i sprzedawcy – 3675,12 zł,
  • pracownicy wykonujący prace proste – 3576,57 zł.

 

W październiku 2020 roku zdecydowanie najwięcej zarabiali przedstawiciele władz publicznych, wyżsi kierownicy i urzędnicy. Ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe od przeciętnej miesięcznej wypłaty ogółem aż o 82,2%. Powyżej średniej ogólnej zarabiali także specjaliści – o 22,9%. Na drugim biegunie płac znajdowały się osoby wykonujące prace proste, a także pracownicy usług i sprzedawcy. GUS informuje, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tych dwóch grupach było o ponad jedną trzecią niższe od przeciętnej płacy ogólnie.

 

Czytaj także: zapotrzebowanie na rynku pracy według zawodów w 2021 roku.

 

Warto zwrócić uwagę na dysproporcję między płacami kobiet i mężczyzn w każdej z tych grup zawodowych. Twórcy raportu zauważają:

 

W każdej z prezentowanych grup zawodów w październiku 2020 r. mężczyźni otrzymywali przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyższe niż kobiety. W trzech wielkich grupach zawodów wynagrodzenie mężczyzn było o ok. 22% wyższe niż kobiet (Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy; Specjaliści oraz Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy). Wynagrodzenia kobiet były najbardziej zbliżone do wynagrodzeń mężczyzn wśród Rolników, ogrodników, leśników i rybaków oraz Pracowników biurowych. W tych zawodach kobiety zarabiały do ok. 4% mniej niż mężczyźni.

 

Źródło danych: GUS.

 

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty