Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Zadaniowy czas pracy - jak wprowadzić i co oznacza dla pracownika?

2019-11-05

Zadaniowy czas pracy – co oznacza


Zadaniowy system czasu pracy to taki, w którym pracodawca określa pracownikowi konkretne zadania do wykonania i nie prowadzi ewidencji czasu pracy. Takie rozwiązanie umożliwia więc dużą elastyczność i w wielu firmach jest traktowane jako jeden z benefitów.

To zatrudniona osoba decyduje o kolejności realizacji obowiązków oraz o tym, jaki czas przeznaczy na poszczególne czynności. Nie jest jednak prawdą, że praca w takim systemie przebiega zupełnie poza kontrolą przełożonego. Należy przestrzegać terminów, wymiaru czasu pracy i czasu odpoczynku, możliwe są też nadgodziny. Sprawdźmy, co oznacza zadaniowy czas pracy z punktu widzenia pracodawcy i czy wszyscy pracownicy mogą z niego korzystać.


Zadaniowy system pracy – kiedy można wprowadzić


Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, zadaniowy czas pracy może zostać wprowadzony, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy, organizacją pracy lub miejscem pracy. Co więcej, można go zastosować wtedy, gdy pracodawca nie ma możliwości kontrolowania pracownika i ewidencjonowania jego czasu pracy np. ze względu na to, że osoba zatrudniona jest aktywna poza zakładem.

Najczęściej taki system obowiązuje tam, gdzie liczy się osiągnięcie pewnych efektów. To wygodne rozwiązanie dla managerów, przedstawicieli handlowych i medycznych, pracowników sprzątających, programistów, dziennikarzy i tych osób, które wykonują zadania zdalnie z domu, dostarczając pracodawcy jedynie rezultaty swych działań.


Jak wprowadzić pracownikowi zadaniowy czas pracy


Jeśli pracodawca decyduje się na zadaniowy czas pracy, w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym powinny zostać dokładnie uregulowane wszelkie zasady. Gdy system dotyczy nie ogółu zatrudnionych, a konkretnego pracownika, wówczas informacja o tym powinna zostać zawarta w umowie o pracę.

W tym systemie pracodawca nie może zasypać pracownika zadaniami bez limitu. Przede wszystkim zatrudniający, wyznaczając obowiązki, określa czas na ich wykonanie. Uwzględnia przy tym ośmiogodzinny dzień i czterdziestogodzinny tydzień pracy.
Musi planować rozsądnie, to znaczy tak, aby przy zachowaniu należytej staranności zatrudniony był w stanie wykonać swoje powinności bez nadgodzin.

Należy pamiętać, że zbyt duża liczba obowiązków doprowadzi do konieczności wypłacenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Bowiem pracownik przy zachowaniu należytej staranności musi być w stanie wykonać swoje zadania tak, jak przy klasycznej pracy na pełen etat.

O ile ewidencja zadaniowego czasu pracy i kontrolowanie, o której pracownik rozpoczyna i kończy, są w zasadzie niemożliwe, o tyle pracodawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję urlopów.

 

Zadaniowy czas pracy – zalety dla pracownika

 

Przede wszystkim przy zadaniowym czasie pracy zatrudniony ma dużą swobodę. Nie jest zobligowany do pojawiania się w miejscu pracy w konkretnych godzinach, nie podpisuje listy obecności, a przełożony nie monitoruje na bieżąco jego postępów. Pracownik sam decyduje o kolejności, sposobie wykonania zadań, zaś z szefem rozlicza się z osiągniętych rezultatów.

Przeczytaj także: