Zadaniowy czas pracy - jak wprowadzić i co oznacza dla pracownika? 2018-01-29

Zadaniowy system czasu pracy to taki, w którym pracodawca określa pracownikowi konkretne zadania do wykonania i nie prowadzi ewidencji czasu pracy. Zatem to pracownik decyduje o kolejności wykonania zadań oraz o tym, jaki czas przeznaczy na poszczególne czynności. Sprawdźmy o czym musi pamiętać pracodawca, a co wiedzieć pracownik przy zadaniowym czasie pracy.


Kiedy można wprowadzić zadaniowy czas pracy?


Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami kodeksu pracy zadaniowy czas pracy może być stosowany jedynie, wtedy, gdy:

 

  • jest to uzasadnione rodzajem pracy,
  • organizacją pracy lub
  • miejscem pracy.

 

Co więcej, zadaniowy czas pracy można zastosować jedynie wtedy, gdy pracodawca nie ma możliwości kontrolowania pracownika i ewidencjonowania jego czasu pracy np. ze względu na to, że osoba zatrudniona jest aktywna poza zakładem pracy. Najczęściej zadaniowy czas pracy stosowany jest tam, gdzie liczy się osiągnięcie pewnych efektów pracy. Mowa tu między innymi o menadżerach, przedstawicielach handlowych, przedstawicielach medycznych, pracownikach sprzątających, prawnikach, programistach, dziennikarzach czy telepracownikach, którzy wykonują zadania zdalnie z domu, dostarczając pracodawcy jedynie rezultaty swych działań.


Jak wprowadzić zadaniowy czas pracy?


Zadaniowy czas pracy powinien być uregulowany w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy. Natomiast jeśli dotyczy konkretnego pracownika, wówczas informacja o zadaniowym czasie pracy powinna być zawarta w umowie o pracę. Przy zadaniowym czasie pracy nie prowadzimy ewidencji czasu pracy i nie ma tu znaczenia, o której pracownik przychodzi czy wychodzi z pracy. Natomiast prowadzimy ewidencję urlopów.


O czym należy pamiętać wprowadzając zadaniowy czas pracy?


Przy tym systemie czasu pracy nie można zasypać pracownika zadaniami. Przede wszystkim zatrudniający wyznaczając zadania określa czas na ich wykonanie, uwzględniając 8 godzinny dzień pracy i 40 godzinny tydzień pracy. Pracodawca powierzając pracownikowi zadania do wykonania musi zrobić to rozsądnie, to znaczy tak, aby przy zachowaniu należytej staranności zatrudniony był w stanie je wykonać w 8 godzinnym dniu pracy i 40 godzinnym tygodniu pracy. Należy pamiętać, że przeholowanie z zadaniami powierzonymi pracownikowi doprowadzi do konieczności wypłacenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Bowiem pracownik przy zachowaniu należytej staranności musi być w stanie je wykonać tak jak przy klasycznej pracy na pełen etat.


Co dla pracownika oznacza zadaniowy czas pracy?


Przede wszystkim przy zadaniowym czasie pracy zatrudniony ma dużą swobodę. Nie jest zobligowany do pojawiania się w miejscu pracy w konkretnych godzinach, nie podpisuje listy obecności, a pracodawca nie monitoruje tutaj na bieżąco postępów w pracy. Pracownik sam decyduje o kolejności, sposobie wykonania zadań, zaś z pracodawcą rozlicza się z osiągniętych rezultatów. Należy jednak pamiętać, że mimo dużej swobody pracownika zachowana jest tutaj podległość służbowa.

 

Podstawa prawna:
art. 129, 140, 149 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).

Przeczytaj także:

Skomentuj