Zajęcie komornicze - z wynagrodzenia, zasady, kwota wolna od potrąceń

2019-01-21

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

 

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest zależna od umowy zawartej między pracownikiem a pracodawcą oraz od rodzaju zaległości. Inaczej będą więc wyglądały procedury w przypadku zajęcia komorniczego pensji wypłacanej z tytułu o pracę, a inaczej w przypadku umowy-zlecenie i umowy o dzieło.

 

Drugie rozróżnienie występuje ze względu na rodzaje długów, które posiadamy. Potrącenie komornicze ze względu na zadłużenia alimentacyjne opiera się na oddzielnych zasadach.

Zajęcie wynagrodzenia odbywa się za pośrednictwem pracodawcy. To on oblicza kwotę, którą przejmie komornik.

 

Kwota wolna od zajęcia komorniczego

 

Temat kwoty wolnej od zajęcia rozpatruje się pod względem zajęcia komorniczego pensji lub zajęcia komorniczego konta bankowego.

 

Zajęcie komornicze z pensji w wyniku długów innych niż alimentacyjne, przy umowie o pracę na pełen etat, zależne jest od kwoty płacy minimalnej w danym roku.
• Jeśli nasze wynagrodzenie jest równe pensji minimalnej, wtedy komornik nie może jej zająć. (W 2019 jest to kwota ok. 1634 zł na rękę).
• Jeśli zarabiamy więcej, to wtedy mamy do czynienia z dwoma przypadkami:
- komornik może zająć nam 50% pensji (gdzie granicę stanowi płaca minimalna)
- komornik może zająć wyrównanie do kwoty minimalnej, jeśli kwota 50% pensji przekracza płacę minimalną.
(Kodeks pracy przewiduje jeszcze osobne punkty określające kwoty wolne od potrąceń komorniczych w przypadku występowania zaliczek lub kar pieniężnych).

 

Jeśli komornik zajmuje konto bankowe, to również występują pewne ograniczenia. Kwota wolna od zajęcia w 2019 roku to 1687,50 zł (75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, dla pracownika zatrudnionego na cały etat). W praktyce oznacza to, że jeśli wpływy na nasze konto nie przekroczą tej sumy, to komornik nie zabierze nam pieniędzy. Natomiast przejmie wszystko, co będzie przekraczało tę kwotę.

 

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika - zasady

 

Przy umowie o pracę i zadłużeniu innym niż alimentacyjne procedury opierają się na kilku zasadach. Po pierwsze wyznacznikiem jest kwota wolna od zajęcia komorniczego. Wynosi tyle ile płaca minimalna w danym roku. Jeśli nasze wynagrodzenie wynosi taką kwotę, powinna ona być w całości wypłacona pracownikowi. Pozostałe progi kwotowe zostały przedstawione powyżej.

 

W przypadku umowy o dzieło lub umowy-zlecenia, jeśli wykaże się, że dochody z tytułu tych umów są jedynym źródłem finansowania, pracownika będą chroniły podobne przepisy jak w przypadku umowy o pracę.

Osobne zasady dotyczą potrąceń alimentacyjnych. Tutaj nie panują zasady o kwocie wolnej od zajęć komorniczych. Jeśli posiadamy takiego rodzaju zadłużenie, to na świadczenia alimentacyjne powinno zostać potrącone 60% naszego wynagrodzenia. Bez żadnych wyjątków.

 

Występuje wiele różnych przypadków i zasad dotyczących przejmowania wynagrodznia. Są one też co jakiś czas uaktualniane przez prawo. Warto mieć świadomość jaka kwota z naszej wypłaty będzie przeznaczona dla komornika  a jaką będziemy mogli rozdysponować wg własnych potrzeb.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj