Zamość: rynek pracy – ogólna charakterystyka

 
Zamość: rynek pracy – ogólna charakterystyka

Czy w mieście panuje duże bezrobocie? Jakie firmy prowadzą rekrutacje i jak szukać pracy na lokalnym rynku zatrudnienia? To pytania, które stawiają sobie osoby zmieniające pracodawcę lub dopiero wkraczające na swoją zawodową ścieżkę. Jakich odpowiedzi można udzielić w kontekście Zamościa?

 

Miasto jest znane z pięknej architektury, licznych atrakcji. Warto wspomnieć, że Zamość nazywany bywa Padwą Północy czy lubelską perłą renesansu, a stare miasto znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Nie tylko w turystyce warto jednak poszukiwać pracy. W Zamościu działa sporo firm handlowych, punktów usługowych. Znajdziemy tu także zakłady przemysłowe. Jak wygląda zamojski rynek pracy w szczegółach?

 

Zamość – firmy, rozwinięte branże

 

Zacznijmy od charakterystyki tutejszych pracodawców. W Zamościu zarejestrowane są 7732 podmioty gospodarki narodowej (dane GUS, stan REGON na 31.07.2021 r.).

 

Podział podmiotów ze względu na przewidywaną liczbę pracujących oraz formę własności wygląda następująco:

 • 7447 podmiotów, w tym 98 z sektora publicznego to samozatrudnieni oraz jednostki liczące do 9 pracowników,
 • 204 podmioty, w tym 39 jednostek budżetowych, zatrudnia między 10 a 49 osób,
 • 76 podmiotów, z czego 36 budżetowych, generuje od 50 do 249 miejsc pracy,
 • 3 zakłady, w tym dwa z sektora publicznego, deklarują stan zatrudnienia w przedziale 250-999 pracujących,
 • 2 największe jednostki budżetowe utrzymują co najmniej 1000 miejsc pracy.

 

Do zakładów pracy, które zatrudniają największą liczbę pracowników, zaliczają się Szpital Wojewódzki, PGE Dystrybucja S.A., a także PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.

 

Najwięcej zamojskich przedsiębiorców reprezentuje następujące sekcje PKD:

 • handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli – 28,3% ogółu podmiotów,
 • budownictwo – 9,8%,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 9,3%,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 8,5%,
 • pozostała działalność usługowa – 7,4%,
 • transport i gospodarka magazynowa – 6,3%,
 • przetwórstwo przemysłowe – 5,9%.

 

Przedsiębiorcy planujący ulokować swój biznes we wschodniej części Polski w Zamościu znajdą tereny inwestycyjne w ramach Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec oraz Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Atutami miasta są też bliskość aglomeracji lubelskiej, dostęp do wykwalifikowanej kadry. W mieście działają szkoły policealne i branżowe, a także trzy szkoły wyższe.

 

Oferty typu praca Zamość od najlepszych pracodawców czekają w naszej bazie ogłoszeń na praca.pl. Liczne propozycje znaleźć można w handlu i obsłudze klienta, budownictwie, branży TSL, finansach, informatyce. Coraz powszechniejsza staje się obecnie praca w trybie home office. Tego typu oferty na praca.pl można łatwo wyszukać, zaznaczając opcję Praca zdalna.

 

Zamość – stopa bezrobocia

 

W kolejnych miesiącach 2020 r. z niepokojem obserwowaliśmy rosnącą stopę bezrobocia. Statystyki dla kraju nie były optymistyczne. Bezrobocie w Polsce rosło, malała natomiast liczba ofert pracy w powiatowych urzędach pracy. Wg stanu na koniec lipca 2021 r. (dane GUS) poziom bezrobocia w kraju to 5,8%, w lipcu 2020 r. wskaźnik miał wartość 6,1%, a w 2019 r. – 5,2%.

 

Jak wyglądają te dane dla Zamościa, powiatu zamojskiego oraz województwa lubelskiego?

 

 • lipiec 2021 r.

- województwo lubelskie – 7,6%,
- Zamość – 9,3%,
- powiat zamojski – 8,6%.

 

 • lipiec 2020 r.

- województwo lubelskie – 8,1%,
- Zamość – 9,9%,
- powiat zamojski – 9,2%.

 

 • lipiec 2019 r.

- województwo lubelskie – 7,2%,
- Zamość – 8,6%,
- powiat zamojski – 7,8%.

 

Wyraźnie więc widać, jak duży był skok wskaźnika bezrobocia w 2020 r. Aktualnie obserwujemy jednak poprawę sytuacji i spadek stopy, choć trudno jeszcze mówić, że sytuacja wróciła całkowicie do normy.

 

Bardzo duży wpływ na zapotrzebowanie na rynku pracy w Polsce miała pandemia. Jak wyżej wspomniano, turystyka, ale też transport, usługi stanowią ważne elementy lokalnej gospodarki. Ograniczenia w działalność firm, długi lockdown i niepewność co do przyszłości branż zmusiły wielu pracodawców do redukcji etatów, wstrzymania planowanych procesów rekrutacyjnych.

 

Pomoc dla bezrobotnych i poszukujących pracy mieszkańców Zamościa i powiatu niesie PUP w Zamościu:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu
ul.Plac Wolności 1
22-400 Zamość
tel.: (84)6383-331, (84)6383-366, (84)6383-354,
e-mail luza@praca.gov.pl

 

Zgodnie z opublikowaną na stronie PUP Strukturą bezrobotnych na koniec lipca 2021 r. dla powiatu grodzkiego bez pracy pozostawało 2598 osób, z czego 324 miały prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Niemal 84% ogółu bezrobotnych określono w statystyce jako osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Wśród nich najwięcej było długotrwale bezrobotnych. W przypadku ludzi, którzy pozostają bez pracy przez kilka miesięcy czy lat (o długotrwałym bezrobociu mówimy, gdy dana osoba figuruje w rejestrze PUP co najmniej przez 12 miesięcy w ciągu 2 lat) powrót na rynek pracy jest szczególnie trudny. Często trzeba się liczyć m.in. z dezaktualizacją poprzednio zdobytych uprawnień, koniecznością poznania nowych technologii pracy na danym stanowisku. Trudności w aktywizacji zawodowej wynikają też często z psychicznej blokady, zrezygnowania samego bezrobotnego, który może odczuwać wykluczenie społeczne, nie wierzy w sukces w szukaniu pracy.

 

Nie warto jednak się poddawać. Jak wynika ze statystyki bezrobocia, sytuacja na lokalnym rynku pracy się stabilizuje. Co więcej, eksperci wskazali szereg poszukiwanych zawodów, w których można zdobyć pracę od zaraz. Znajdziemy je w badaniu Barometr zawodów.

 

Zamość – Barometr zawodów

 

Zgodnie z opracowywaną co roku z inicjatywy resortu pracy prognozą Barometr zawodów w Zamościu i powiecie zamojskim jest 16 zawodów deficytowych i 12 zawodów nadwyżkowych. Co oznaczają owe sformułowania?

 

Przedstawiciele zawodów deficytowych są w najlepszej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Pracodawcy mają natomiast trudności ze znalezieniem chętnych i odpowiednio wykwalifikowanych czy mających wymagane uprawnienia kandydatów. Z kolei o zawodach nadwyżkowych mówimy, kiedy liczba chętnych do podjęcia pracy jest znacznie większa niż liczba dostępnych ofert pracy. W tym przypadku trzeba liczyć się ze wzmożoną konkurencją podczas rekrutacji, mniejszą liczbą ogłoszeń.

 

Kto zatem powinien bez problemu znaleźć oferty pracy? Zamość i okolice to dobre miejsca dla poszukujących zatrudnienia w branży motoryzacyjnej, transportowej (kierowców autobusów, kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, diagnostów samochodowych, mechaników pojazdów samochodowych). Wolne miejsca pracy czekają też w budowlance (na pracowników robót wykończeniowych w budownictwie, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, monterów instalacji budowlanych) i produkcji przemysłowej (potrzebni są krawcy i pracownicy produkcji odzieży, magazynierzy, operatorzy obrabiarek skrawających, spawacze i ślusarze). Co więcej, w powiecie zamojskim i Zamościu oferty pracy czekają również na fryzjerów, kosmetyczki, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, pielęgniarki i położne.

 

W nieco gorszej sytuacji są przedstawiciele profesji nadwyżkowych. W Zamościu i okolicy poszukiwanie pracy może być trudniejsze dla specjalistów różnych dziedzin (administracji publicznej, rolnictwa i leśnictwa, technologii żywności i żywienia, a także socjologów i specjalistów ds. badań społeczno-ekonomicznych), a także dla: filologów i tłumaczy, filozofów, historyków, politologów i kulturoznawców, inżynierów chemików i chemików, pedagogów, plastyków, dekoratorów wnętrz i konserwatorów zabytków, pracowników biur podróży i obsługi turystycznej, pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp, rolników i hodowców.

 

Niemniej, niezależnie od tego, do której grupy zalicza się wykonywany przez nas zawód, mamy szansę znaleźć dobrą i satysfakcjonującą pracę w Zamościu. Na praca.pl znaleźć można setki ofert w wielu różnych obszarach zawodowych. Składając aplikację, warto pamiętać o sporządzeniu perfekcyjnego CV (ułatwi to darmowy kreator CV praca.pl), przygotowywaniu się do każdej rozmowy kwalifikacyjnej. Szukanie pracy z portalem rekrutacyjnym naprawdę nie jest trudne!

 

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty