CV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawcówWięcejWybierzCV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawców

Zasiłek dla bezrobotnych - komu i na jak długo przysługuje? 2017-12-22

Zasiłek dla osób, które przepracowały 365 dni w ostatnich 18 miesiącach

Zasiłek z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) przysługuje osobie zarejestrowanej jako bezrobotna. Zasiłku nie otrzymają osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy. Co więcej, aby otrzymać zasiłek, trzeba mieć przepracowane 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Chodzi tu nie tylko o pracę na podstawie umowy o pracę, w grę wchodzi także umowa zlecenia, umowa agencyjna, a także prowadzenie działalności gospodarczej. Co istotne zasiłek przysługuje jedynie wtedy kiedy od wspomnianych umów czy działalności były odprowadzane do ZUS składki. Przy czym podstawa wymiaru składek to co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Co do zasady odprowadzona musi być także składka na Fundusz Pracy.


Na jaki okres przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?


Zasiłek będzie wypłacany przez 180 dni jeśli osoba bezrobotna zamieszkuje na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.


Zasiłek będzie wypłacany przez 365 dni:

  • jeśli stopa bezrobocia w powiecie zamieszkania osoby bezrobotnej przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju dniu w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku;
  • osoba bezrobotna ukończyła 50 lat i legitymuje się 20 letnim stażem pracy;
  • osoba bezrobotna samotnie wychowuje dziecko w wieku do 15 roku życia;
  • osoba bezrobotna ma na utrzymaniu dziecko w wieku do 15 roku życia, a współmałżonek również jest bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez pierwszego z małżonków.

Trzeba też pamiętać, że zasiłek dla bezrobotnych będzie przysługiwał po 90 dniach jeśli osoba zarejestrowana jako bezrobotna w okresie 6 miesięcy przed rejestracją w PUP, sama wypowiedziała umowę o pracę lub rozwiązała stosunek pracy na mocy porozumienia stron. Natomiast w wypadku dyscyplinarki zasiłek będzie wypłacany dopiero po 180 dniach.
Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?


Zasiłek dla bezrobotnych zależy od stażu pracy. Osoby, które przepracowały łącznie 5 lat, otrzymają 80% zasiłku podstawowego. Osoby ze stażem pracy pomiędzy 5 a 20 lat otrzymają 100% zasiłku, natomiast osoby ze stażem powyżej 20 lat 120% zasiłku.

 

Tutaj znajdziesz informacje nt. wysokości zasiłku z urzędzu pracy, która obowiązuje do 31 maja 2018 r.

Przeczytaj także:

Skomentuj