Zerowy PIT dla cudzoziemca – kiedy przysługuje?

 
Zerowy PIT dla cudzoziemca – kiedy przysługuje?

Wprowadzony w 2019 r. zerowy PIT miał był szansą dla osób młodych na szybkie odnalezienie się na rynku pracy i lepszy start. Warto wiedzieć, że ulga przysługuje także obcokrajowcom. Kiedy i na jakich zasadach zatrudnienie cudzoziemca pozwoli mu skorzystać z tego przywileju?


PIT dla młodych w przypadku zatrudnienie cudzoziemca


Aby skorzystać z ulgi podatkowej dla osób poniżej 26. roku życia, poza kryterium wieku należy też spełnić kryterium finansowe. Zerowy PIT przysługuje do kwoty 85 528 zł w roku podatkowym i dotyczy wyłącznie przychodów z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia. Po przekroczeniu limitu opodatkowaniu podlega kwota nadwyżki.

W 2021 r. omawiane zwolnienie z podatku osobom zarabiającym najniższą krajową pozwala zaoszczędzić rocznie 1647 zł . W portfelu młodego pracownika otrzymującego pensję na poziomie górnego limitu pozostanie z kolei 5792 zł.

PIT dla młodych przysługuje nie tylko obywatelom Polski, ale też cudzoziemcom, którzy nie ukończyli 26. roku życia, zarabiają do 85 528 zł w skali roku i są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę albo wykonują zlecenie na kwotę większą niż 200 zł (a więc na takich samych zasadach, jak obywatelom Polski).


Jakie warunki musi spełnić obcokrajowiec?


Ważnym kryterium jest posiadanie statusu rezydenta podatkowego. Zgodnie z art. 3.1. Ustawy o PIT:

Osoby  fizyczne,  jeżeli  mają  miejsce  zamieszkania  na  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów  (przychodów)  bez  względu  na  miejsce  położenia  źródeł  przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
1a. Za  osobę  mającą  miejsce  zamieszkania  na  terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:
1)posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
2)przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni  w roku podatkowym.

Obcokrajowcy, którzy spełniają te warunki, mogą korzystać z zerowego PIT-u dla młodych do 26. roku życia. Co z pozostałymi pracownikami i zleceniobiorcami z zagranicy? W przypadku umowy o pracę rezydencja nie ma znaczenia, dodatkowe warunki pojawiają się wyłącznie w przypadku umowy zlecenia.


Komu nie przysługuje?


Obcokrajowiec, który zawiera umowę zlecenie do 26. roku życia i nie ma statusu rezydenta w Polsce, zapłaci podatek dochodowy. Tego typu umowy zawierane z nierezydentami są opodatkowane dwudziestoprocentowym zryczałtowanym podatkiem.

W tym miejscu należy wspomnieć jednak o umowach między państwami o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przeanalizujmy przykładowo, jak wyglądają zasady opodatkowania przy zatrudnieniu pracownika z Ukrainy, który nie ukończył 26. lat na umowę zlecenie. Można wyróżnić 3 możliwości:

  • Jeśli pracownik ma miejsce zamieszkania do celów podatkowych w Polsce, skorzysta z ulgi.
  • Jeśli pracownik nie posiada certyfikatu rezydencji, jego dochód zostanie opodatkowany 20% stawką.
  • Jeśli pracownik przedstawi ukraiński certyfikat rezydencji, na mocy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Ukrainą, rozliczy swój dochód na Ukrainie.
Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty