Praca.pl Poradniki Studenci
Kredyt studencki – na czym polega? Jak uzyskać?

Kredyt studencki – na czym polega? Jak uzyskać?

 
Kredyt studencki – na czym polega? Jak uzyskać?

Kredyt studencki bardzo często jest jedynym sposobem na sfinansowanie studiów osoby, która nie ma funduszy na kontynuację edukacji. Należy do najtańszych i najbardziej korzystnych produktów bankowych, które przeznaczone są dla studentów i doktorantów. Na czym tak naprawdę polega kredyt studencki i ile wynosi? Kiedy należy go spłacić, a w jakich sytuacjach możliwe jest umorzenie części zobowiązania? 

 

Spis treści

Kredyt studencki – co to?

 

Kredyt studencki jest specjalną formą pożyczki udzielanej wyłącznie studentom i doktorantom uczelni. Jest to bankowy kredyt gotówkowy, który wypłacany jest w transzach, a jego głównym założeniem jest sfinansowanie utrzymania studenta podczas nauki. Kredytobiorca może wziąć go chociażby w celu pokrycia kosztów mieszkania, podręczników czy opłat za czesne. Warto wiedzieć, że żadna instytucja kredytująca nie wymaga od kredytobiorcy rozliczenia się z tego, na co przeznaczy on pożyczone środki. Rozwiązaniem, z którego często korzystają studenci, jest chociażby kredyt studencki na studia za granicą, kredyt studencki na studia zaoczne czy zaciągnięcie zobowiązania w celu inwestycji. 

 

Pamiętaj! 

 

Kredyt studencki to kredyt oferowany na bardziej preferencyjnych warunkach niż klasyczny kredyt konsumencki. Spłata odsetek dotowana przez państwo, niższe oprocentowanie, brak opłat za udzielenie takiego kredytu czy zwolnienie z obowiązku spłaty zobowiązania w trakcie studiów, to jego główne zalety. 

 

Kredyt studencki udzielany jest przez wybrane banki komercyjne, a jego preferencyjne warunki wynikają z dopłat Funduszu Kredytów Studenckich finansowanych z budżetu państwa.  

 

Pamiętaj! 

 

Kredyt studencki nie jest tożsamy z kredytem dla studenta. Niekiedy pod drugim sformułowaniem kryje się zwykły kredyt gotówkowy, który udzielany jest jednak na nieco korzystniejszych warunkach niż klasyczny kredyt konsumencki. Przeznaczony jest on chociażby dla osób posiadających niską zdolność kredytową. 

 

Kredyt studencki tak jak każdy inny rodzaj kredytu musi posiadać pewne zabezpieczenia. Konkretne banki określają więc wymagania wobec poręczycieli, którzy zaświadczą o posiadaniu przez kredytobiorcę odpowiedniej zdolności kredytowej. Co jednak w sytuacji, gdy sam student czy jego rodzina nie są w stanie spełnić wymagań stawianych przez instytucje finansowe? Czy w grę wchodzi kredyt studencki bez poręczycieli

 

W sytuacji, gdy student nie może liczyć na wsparcie osób najbliższych posiadających zdolność do poręczenia, rozwiązaniem może być uzyskanie poręczenia z Banku Gospodarstwa Krajowego. To najczęściej możliwe jest w przypadku uczniów, którzy pozostali bez rodziców czy chociażby osób, u których dochód w rodzinie jest na bardzo niskim poziomie. 

 

Kredyt studencki – dla kogo? 

 

Nie każdy młody człowiek marzący o studiach i rozpoczęciu studenckiego życia z dala od rodziny, może pozwolić sobie na realizację swoich marzeń i planów. Bardzo często główną przeszkodą uniemożliwiającą rozpoczęcie edukacji na uczelni wyższej są względy finansowe. Nawet w przypadku studentów, którzy podejmują pracę podczas nauki, zarobki młodocianych mogą okazać się niewystarczające. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może okazać się właśnie kredyt studencki, który pozwoli młodym ludziom na skończenie wymarzonych studiów. 

 

Pamiętaj! 

 

Kredyt studencki jest formą wsparcia dla studentów i doktorantów uczeni publicznych i niepublicznych. Dotyczy słuchaczy zarówno studiów dziennych, jak i wieczorowych czy zaocznych. 

 

Warto jednak wiedzieć, że o wsparcie w postaci kredytu studenckiego mogą ubiegać się tylko określone osoby. Zatem, co warto wiedzieć w kwestii warunków kredytu studenckiego? Jednym z głównych wymagań jest chociażby wiek. 

 

Pamiętaj!

 

Aktualnie o kredyt studencki mogą ubiegać się studenci, którzy nie ukończyli 30. roku życia oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35. roku życia. 

 

Kolejnym kryterium decydującym o przyznaniu uczniowi kredytu studenckiego jest wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta. Ten nie może przekroczyć 3000 złotych na osobę. 

 

Co również istotne, o kredyt studencki mogą ubiegać się uczniowie niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń finansowych. W praktyce oznacza to, że pobieranie chociażby świadczeń stypendialnych nie ma wpływu na decyzję dotyczącą udzielenia kredytu studenckiego. 

W tym miejscu warto również wspomnieć, że każdy student składa wniosek o kredyt tylko jeden raz. Po przyznaniu mu świadczenia będzie on otrzymywał pieniądze przez cały okres trwania studiów. 

 

Pamiętaj! 

 

Wnioski o przyznanie kredytu studenckiego mogą składać także osoby dopiero ubiegające się o przyjęcie na studia.  W ich przypadku wypłata środków możliwa będzie jednak po uzyskaniu statusu studenta. 

 

Kredyt studencki – ile wynosi? 

 

Kredyt studencki wypłacany jest w comiesięcznych transzach, których wysokość student określa samodzielnie. Bank nie musi zgodzić się na finansowanie ucznia we wnioskowanej wysokości, a przyznany kredyt będzie uzależniony między innymi od oceny zdolności kredytowej. 

 

Niemniej student ma do wyboru jedną z czterech opcji: 

 

 • kredyt studencki w wysokości 400 złotych,

 • kredyt studencki w wysokości 600 złotych,

 • kredyt studencki w wysokości 800 złotych,

 • kredyt studencki w wysokości 1000 złotych. 

 

Co ważne, student ma możliwość zmiany wysokości otrzymywanych środków tak, by dostosować je do swoich aktualnych potrzeb. 

 

Pamiętaj! 

 

Student ubiegający się o kredyt studencki określa we wniosku wysokość środków, jakie chciałby otrzymywać każdego miesiąca. W ramach kredytu studenckiego osoba ucząca się może pożyczyć łącznie kwotę w wysokości 50 000 złotych. Kredyt wypłacany jest w transzach w wysokości od 400 do 1000 złotych miesięcznie. 

 

Środki będą wpływać na konto studenta przez cały rok akademicki, poza wakacjami czy innymi przerwami w czasie trwania studiów. 

 

Warto wiedzieć, że choć student składa wniosek o przyznanie kredytu jednorazowo, a wsparcie finansowe otrzymuje przez cały czas trwania okresu nauki, bank może zaprzestać finansowania studenta. Do wstrzymania wypłaty świadczeń może dojść w sytuacji, gdy:

 

 • uczeń zostanie skreślony z listy studentów,

 • student zostanie zawieszony w swoich prawach,

 • słuchacz ukończył studia,

 • na jaw wyjdą zatajone informacje wpływające na udzielenie kredytu lub jego wysokość. 

 

Oprocentowanie kredytu studenckiego

 

Głośno mówi się o korzystnych warunkach, na jakich przyznawany jest kredyt studencki. A jak wygląda to w rzeczywistości? Co warto wiedzieć w kwestii oprocentowania kredytu studenckiego?

 

Poruszając temat oprocentowania, warto wrócić na chwilę do dnia 17 listopada 2021 roku, kiedy to Sejm uchwalił ustawę o zmianie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. To właśnie w tym dokumencie regulowane są także przepisy dotyczące kredytu studenckiego. W związku z wejściem jej w życie, od dnia 18 grudnia 2021 roku oprocentowanie kredytu studenckiego jest równe sumie marży instytucji kredytującej oraz 1,2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. 

 

Co więcej – student spłaca jedynie odsetki w wysokości połowy oprocentowania, natomiast pozostała część odsetek jest spłacana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

 

Wniosek o kredyt studencki – jakie dokumenty są potrzebne?

 

Choć z reguły proces wnioskowania o kredyt może wydawać się niezwykle czasochłonny i skomplikowany, w przypadku kredytu studenckiego wszelkie formalności zostały sprowadzone do absolutnego minimum. Student ubiegający się o świadczenie zobowiązany jest do złożenia kilku kluczowych dokumentów. Wśród nich wyróżnić należy: 

 

 • zaświadczenie uczelni potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem lub doktorantem w danej placówce lub dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia,

 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny studenta,

 • dokumenty wymagane przez daną placówkę kredytującą niezbędne do oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty kredytu. 

 

Kredyt studencki – kiedy należy go spłacić?

 

Rozpoczęcie spłaty zadłużenia następuje dopiero dwa lata po ukończeniu przez studenta lub doktoranta procesu edukacji. Jest to z góry ustalony czas, podczas którego absolwent ma szansę na rozpoczęcie pracy i ustabilizowanie swojej sytuacji finansowej. 

 

Pamiętaj! 

 

Spłacanie kredytu studenckiego rozpoczyna się dopiero dwa lata po ukończeniu studiów, a okres spłaty wynosi dwukrotność liczby wypłacanych transz. 

 

W praktyce oznacza to, że jeśli student pobierał kredyt przez cały okres studiów licencjackich, czyli dokładnie przez 30 miesięcy, na spłatę zadłużenia w banku ma aż 60 miesięcy. 

 

Kredyt studencki – czy można go umorzyć? 

 

Korzystne warunki, na jakich przyznawany jest kredyt studencki, to nie koniec dobrych wieści dla potencjalnych kredytobiorców. Kolejną kwestią jest umorzenie kredytu studenckiego. To możliwe jest w dwóch konkretnych przypadkach. 

 

Student może liczyć na umorzenie części kredytu, jeśli będzie mógł wykazać się wybitnymi wynikami w nauce. Bank umorzy spłatę nawet 50 proc. zobowiązania osobom, które znalazły się w 1 proc. najlepszych absolwentów w danym roku akademickim. W przypadku, gdy były student znajduje się w grupie 10 proc. najlepszych absolwentów, bank umorzy mu 20 proc. wysokości kredytu. 

 

Pamiętaj! 

 

Wysokość umorzenia kredytu studenckiego uzależniona jest od tego, z jakim wynikiem absolwent ukończył studia wyższe lub naukę w szkole doktorskiej. Dla najlepszych żaków umorzenie może sięgnąć nawet 50 proc. wartości zadłużenia.

 

Drugą sytuacją, w której możliwe jest umorzenie części, a nawet całości zobowiązania, jest szczególnie trudna sytuacja życiowa absolwenta. Wówczas, na wniosek kredytobiorcy, umorzenia dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Więcej artykułów "Studenci"

Polecane oferty

Najnowsze artykuły

Stacja polarna – praca, obowiązki zawodowe, zarobki, rekrutacja

Stacja polarna – praca, obowiązki zawodowe, zarobki, rekrutacja

Praca na biegunie południowym może się wydawać przygodą życia, lecz przed aplikacją warto przemyśleć swoją motywację. – Nie ma możliwości powrotu, ponieważ komuś się nie podoba, ktoś nie daje rady i rezygnuje z udziału w wyprawie – zauważa dr Małgorzata Korczak-Abshire z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Właśnie trwa rekrutacja do polskiej stacji antarktycznej. Czy warto się zgłosić?

Romans w pracy – czy to dobry pomysł?

Romans w pracy – czy to dobry pomysł?

Zaczyna się od flirtu, wspólnego spędzania przerw, długich godzin pracy nad tym samym projektem. Romans w pracy to zjawisko powszechniejsze, niż się wydaje. Aż 4 na 10 Polaków przyznaje, że choć raz w życiu miało romans z koleżanką lub kolegą z firmy! – Wchodząc w romans w pracy, podejmujemy ryzyko na wielu frontach – zauważa psychoterapeutka Beata Danielska.

Zawody artystyczne – kto się w nich odnajdzie? Perspektywy na rynku pracy

Zawody artystyczne – kto się w nich odnajdzie? Perspektywy na rynku pracy

Czy na sztuce można dobrze zarabiać? W jakim zawodzie pracować może absolwent akademii sztuk pięknych albo szkoły muzycznej? Którzy pracodawcy rozglądają się za pisarzami? Wbrew stereotypom na rynku pracy regularnie pojawiają się oferty zleceń bądź zatrudnienia skierowane do artystów, a praca połączona z pasją dawać może nie tylko satysfakcję, ale i atrakcyjne wynagrodzenie.

Model Wielkiej Piątki – czym jest? Jak może pomóc lepiej zrozumieć zachowania pracowników?

Model Wielkiej Piątki – czym jest? Jak może pomóc lepiej zrozumieć zachowania pracowników?

Jesteś otwarty czy ostrożnie podchodzisz do nowości? Sumienny, a może wolisz drogę na skróty? Ekstrawertyczny, ugodowy czy też zwykle spodziewasz się najgorszego? Rekruterzy często oceniają kandydatów, wykorzystując tzw. Model Wielkiej Piątki. Wyjaśniamy, na czym polega ta metoda i jak się ją stosuje w praktyce.

Kurier – praca, warunki, zarobki

Kurier – praca, warunki, zarobki

Szacuje się, że do 2026 roku handel internetowy będzie stanowił około 20 proc. sprzedaży detalicznej w Polsce. Trendy wzrostowe w e-commere generują ogromne zapotrzebowanie na pracowników, którzy dostarczają zamówienia do klientów. Praca dla kuriera jest dostępna praktycznie od ręki, ale czy jest ona atrakcyjna?

Skromność na rozmowie kwalifikacyjnej – czy na pewno popłaca? Naucz się chwalić swoją wiedzą

Skromność na rozmowie kwalifikacyjnej – czy na pewno popłaca? Naucz się chwalić swoją wiedzą

Czy chwalenie się wiedzą i osiągnięciami to próżność i egoizm? Absolutnie nie! Jeśli czujesz się niezręcznie, gdy ktoś Cię komplementuje, nie umiesz mówić o swoich zaletach, sprawdź, co Ola Gościniak, ekspertka w dziedzinie prowadzenia biznesu online, radzi wszystkim osobom wybierającym się na rozmowę o pracę. Liczy się nie tylko to, co mówisz o sobie, ale też jak to mówisz.