Kredyt studencki – na czym polega? Jak uzyskać?

 
Kredyt studencki – na czym polega? Jak uzyskać?

Wiele osób przed pójściem na studia hamuje sytuacja finansowa. Samodzielne zarobki młodocianych  z reguły nie pozwalają zebrać większej sumy, by poradzić sobie z wydatkami związanymi zpóźniejszą  edukacją – wynajmem mieszkania, zakupem podręczników itd. Brak stałego zatrudnienia wyklucza przyszłych studentów z możliwości ubiegania się o pożyczki lub zwykłe kredyty. W takiej sytuacji warto zastanowić się, czy mamy możliwość otrzymania kredytu studenckiego z korzystnym oprocentowaniem.

 

Co to jest kredyt studencki?

 

Nie jest to zwykły kredyt konsumencki. Określają go odrębne przepisy. Obecny jego charakter opisują dwa dokumenty: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich.

 

Czym on tak właściwie jest? Kredyt studencki przydzielany jest na czas studiów, a spłata następuje po upływie 2 lat od ukończenia nauki. Udzielają go bank albo spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, które mają podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, określającą zasady korzystania z Funduszu Kredytów Studenckich.

 

Komu przysługuje kredyt studencki?

 

Jakie są najważniejsze kryteria przyznawania kredytu studenckiego? Mogą otrzymać go studenci do 30 roku życia oraz doktoranci do 35 roku życia, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia lub do szkoły doktorskiej.

Podstawowym kryterium przydzielania takiego finansowania jest wysokość dochodu na osobę w rodzinie ubiegającego się o kredyt studencki. Na rok akademicki 2019/2020 wynosi on 2500 zł.

 

Jak wziąć kredyt studencki?

 

Podstawą do otrzymania dofinansowania jest wniosek o kredyt studencki. Można go złożyć papierowo lub za pośrednictwem systemu.

 

O przyznanie kredytu można ubiegać się przez cały rok, natomiast wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od ich złożenia.

 

Gdzie możemy dostać kredyt studencki? Banki i pozostałe instytucje udzielające kredytu to:
• PKO Bank Polski S.A.,
• Bank PEKAO S.A.,
• Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
• SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

 

Kredyt studencki - ile można dostać?

 

Kredyt może być wypłacany studentom maksymalnie przez 6 lat, a doktorantom – przez 4 lata. Pieniądze wypłacone są w comiesięcznych transzach – przez 10 miesięcy przypadających na rok akademicki. Kwoty wysyłane kredytobiorcom mogą wynosić 400, 600, 800 albo 1000 zł.

 

Kredyt studencki – kiedy spłata? Czy można umorzyć?

 

Główną korzyścią tego rodzaju kredytu jest możliwość rozpoczęcia jego spłaty dopiero po 2 latach po ukończeniu studiów. Istnieje również możliwość, by instytucja kredytująca umorzyła zobowiązanie. Punkt §13.1. rozporządzenia ściśle określa zasady:
„1) w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
2) w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,
3) w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10%

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim” (https://www.gov.pl).

Więcej artykułów "Studenci"

Polecane oferty