Wybrana kategoria

Premia regulaminowa - zasady przyznawania, opodatkowanie, zwolnienie lekarskie

2019-03-25

Premia regulaminowa jest jednym z narzędzi motywujących pracowników do efektywniejszej pracy. Bardzo często jest ona jednak mylona z premią uznaniową. Czym różnią się te dwa systemy premiowania? Czym się charakteryzują? Jakie są kryteria przyznawania premii?  Czy pracownik ma prawo się jej domagać?

 

Premia uznaniowa a regulaminowa - różnice


Premia regulaminowa, zaraz obok premii uznaniowej, jest jednym z najpopularniejszych narzędzi motywujących pracowników. Zarówno jedna, jak i druga, w dużym skrócie, są dodatkowymi składnikami wynagrodzenia, uzależnionymi od rezultatów pracy. Często pojęcia te bywają mylone. W rzeczywistości jednak premia uznaniowa znacząco różni się od premii regulaminowej. Ta pierwsza jest nagrodą przyznawaną przez przełożonego według uznania. Z kolei premia regulaminowa wypłacana jest wówczas, gdy pracownik spełni określone kryteria ujęte w przepisach wewnętrznych firmy.

 

Premia regulaminowa - zasady przyznawania


Premia regulaminowa, potocznie zwana po prostu premią, jest świadczeniem o zupełnie odmiennym charakterze od wspomnianej wyżej nagrody. Dodatkowe wynagrodzenie w postaci premii przysługuje pracownikowi po spełnieniu określonych wymogów. Jakich? Te powinny zostać sprecyzowane w wewnętrznych przepisach płacowych danego pracodawcy. Zasady przyznawania premii regulaminowej muszą być ujęte w regulaminie wynagrodzenia, układzie zbiorowym pracy lub w indywidualnych umowach o pracę. Niekiedy pracodawca tworzy odrębny regulamin premiowania, w którym zamieszcza wzór premii regulaminowej i określa mierzalne kryteria, na podstawie których zostanie ona przyznana. Co najważniejsze - jeśli pracownik spełni wymagane warunki, ma prawo żądać wypłacenia premii, a pracodawca zobowiązany jest do jej przyznania. Co jednak w sytuacji, kiedy szef nie dopełnia swojego obowiązku? Wówczas podwładny może dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy.

 

Premia regulaminowa - opodatkowanie


Wynagrodzenie pracownika składa się z kilku elementów. Najważniejszym i podstawowym jest oczywiście pensja zasadnicza. Do niej jednak dolicza się dodatki obowiązkowe, na przykład za pracę w nocy, niedziele czy święta, a także nadgodziny. Oprócz tego są również fakultatywne składniki pensji, na które składają się wspomnienie premie czy nagrody uznaniowe. I w tym momencie możemy zadać sobie pytanie: czy dodatkowe wynagrodzenie wynikające z regulaminu podlega opodatkowaniu? Odpowiedź nie pozostawia wątpliwości - podatek od premii jest obowiązkowy. Stanowi ona uzupełniający składnik pensji, który podlega opodatkowaniu, a oprócz tego wlicza się ją do podstawy składek ZUS. Co więcej? Podatek ten stanowi zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i w zależności od progu podatkowego może wynosić 18 lub 32 proc. Reasumując - kwota premii regulaminowej wliczana jest do pensji brutto, czego efektem jest pomniejszenie jej wraz w innymi składnikami wynagrodzenia.

Premia regulaminowa a zwolnienie lekarskie

Bardzo często w kontekście omawianej premii pojawiają się wątpliwości dotyczące chociażby podstawy wynagrodzenia chorobowego. Zaraz obok tego pojawia się zagadnienie: „premia regulaminowa a wynagrodzenie urlopowe”. Premia będąca składnikiem wynagrodzenia wliczana jest zarówno do postawy wynagrodzenia urlopowego, jak i ekwiwalentu za urlop. A jak wygląda to w przypadku premii regulaminowej a chorobowego? Zależność pomiędzy premią regulaminową a zwolnieniem lekarskim jest oczywista - do zasiłku obliczanego od wysokości dotychczasowego wynagrodzenia pracownika wlicza się premię, ale pod pewnym warunkiem. Jakim? Musi być ona zawieszona lub zmniejszona w czasie choroby. Oznacza to, że tylko w sytuacji, gdy podczas trwania zwolnienia lekarskiego premia regulaminowa uległa proporcjonalnemu zmniejszeniu, wówczas uwzględnia się ją przy obliczaniu podstawy wynagrodzenia chorobowego.

Przeczytaj także: