Systemy ATS – jak mogą pomóc w rekrutacji pracowników?

 
Systemy ATS – jak mogą pomóc w rekrutacji pracowników?

Współcześnie wiele rekrutacji prowadzonych jest w sposób wysoce zautomatyzowany. Dotyczy to w szczególności dużych firm, w których nierzadko prowadzi się kilka naborów jednocześnie, a liczba kandydatów do pracy liczona jest w setkach. Jednym z narzędzi usprawniających rekrutację pracowników jest system ATS. Co to takiego?

 

Czym jest ATS?

 

ATS to skrót od angielskiego wyrażenia applicant tracking system. Mówiąc ogólnie, to program komputerowy służący do zarządzania procesem zatrudniania pracowników. Na rynku znaleźć można wiele różnych ATS-ów, do najpopularniejszych należą np. Recruitee, Workable, eRecruiter, HRlink, Elevato, Traffit, Element, Lever. Warto zauważyć, że wiele korporacji posługuje się własnymi, autorskimi ATS-ami, zaprojektowanymi zgodnie z potrzebami danej organizacji.


System ATS – jak może być pomocny w rekrutacji?

 

Jak ATS pomaga rekruterowi w procesie zatrudniania pracownika? Jest to program wielofunkcyjny. Przy jego pomocy można np.:

 

 • stworzyć i opublikować ofertę pracy,
 • przeprowadzać wstępną selekcję zgłoszeń,
 • aktualizować i prowadzić bazę danych kandydatów, wraz z CV i innymi dokumentami aplikacyjnymi,
 • porównywać zgłoszenia, dodawać do nich komentarze,
 • prowadzić ranking wyników zadań rekrutacyjnych, np. testów kompetencji czy testów psychometrycznych,
 • zarządzać kalendarzem rozmów rekrutacyjnych,
 • zarządzać korespondencją z kandydatami, wysyłać do nich automatyczne powiadomienia o wyniku rekrutacji.

 

Profesjonalne CV – jak je dostosować do systemów ATS?

 

Możliwości systemu ATS są naprawdę szerokie. Warto zaznaczyć, że profesjonalny program rekrutacyjny to nie tylko baza danych porządkująca zgłoszenia. ATS działa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, która przeprowadza wstępną selekcję zgłoszeń. A to oznacza między innymi, że kształt CV kandydata, zawarte w dokumencie informacje są ewaluowane przez algorytmy programu. Życiorysy zawodowe niespełniające podstawowych wymagań są odrzucane przez ATS. To ważna wiadomość dla kandydatów, którym zaleca się dostosowywanie dokumentów do schematów akceptowalnych przez system. Największe szanse na zakwalifikowanie do kolejnego etapu rekrutacji mają CV, które:

 

 • są uporządkowane, mają przejrzystą, logiczną strukturę (np. najnowsze i najważniejsze informacje umieszczone na początku),
 • zawierają wszystkie najpopularniejsze sekcje, np. Doświadczenie zawodowe, Umiejętności, Wykształcenie,
 • zawierają słowa kluczowe dotyczące stanowiska pracy. Warto zadbać także o to, by wyżej wspomniane sekcje były podpisane – program łatwiej je rozpozna.
 • zawierają klauzulę CV dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji,
 • mają popularny format (zalecany format CV to pdf) oraz czytelną czcionkę (np. Times New Roman, Arial, Verdana),
 • nie zawierają błędów pisowni, interpunkcyjnych itp.
Więcej artykułów "Zmiana pracy"

Polecane oferty