Testy psychometryczne w rekrutacji – czym są? Jakie są rodzaje? Jakie mają korzyści?

 
Testy psychometryczne w rekrutacji – czym są? Jakie są rodzaje? Jakie mają korzyści?

Testy psychometryczne to nowoczesne narzędzie, wykorzystywane przez rekruterów na całym świecie. Pozwalają na stworzenie profilu kandydatów do pracy i wyselekcjonowaniu tych, którzy nie tylko posiadają wymagane umiejętności, ale też są zmotywowani i pasują do firmy. Jak wygląda test psychometryczny? Kiedy się go najczęściej stosuje?

 

Spis treści

Testy psychometryczne – co to?

 

Testy psychometryczne służą do badania cech charakteru, kluczowych rysów osobowości, a także typowych zachowań kandydata na stanowisko. Dzięki nim rekruterzy mogą między innymi określić, jaki dana osoba ma temperament, czy dobrze czuje się w grupie, czy też woli pracować w pojedynkę, jak radzi sobie ze stresem, czy jest chętna do pomocy, co ją motywuje, czy często odkłada zadania na później, czy ma trudności z pracą pod presją, czy obawia się nowych zadań, czy jest pozytywnie nastawiona do zmian itp.

 

Testy psychometryczne – rodzaje

 

Zadania rozwiązuje się na kartce papieru lub na komputerze. Czasami pytania mają charakter werbalny. Istnieją różne rodzaje testów psychometrycznych, np.:

 

 • kwestionariusze osobowości (badające np. zdolności interpersonalne, zdolności organizacyjne, wytrwałość, konsekwencję i inne cechy istotne z punktu widzenia życia zawodowego),

 • testy numeryczne (sprawdzające umiejętności matematyczne),

 • testy na inteligencję (weryfikujące zdolność do logicznego myślenia),

 • testy zainteresowań (na podstawie których można określić, co motywuje kandydata, ale też jakie są jego uzdolnienia).

 

Do testów psychometrycznych zalicza się też testy kompetencji zawodowych, sprawdzające, czy kandydat do pracy ma wiedzę niezbędną do podjęcia się zadań zawodowych.

 

Testy psychometryczne – zastosowanie

 

Celem testu psychometrycznego jest sprawdzenie, czy dana osoba posiada wachlarz cech charakteru oraz umiejętności szczególnie cenionych w firmie i przydatnych na danym stanowisku. 

 

Testy są wykorzystywane w czasie rekrutacji. Niekiedy przeprowadza się je także przed podjęciem decyzji o przyznaniu awansów w firmie – np. gdy poszukiwani są najlepsi kandydaci na posady kierownicze.

 

Testy psychometryczne – przykłady pytań

 

W czasie rekrutacji do pracy najczęściej wykorzystuje się testy z pytaniami wielokrotnego wyboru. Są to na przykład:

 

 • pytania behawioralne, w których badany określa, co zrobiłby w danej sytuacji,

 • twierdzenia, do których kandydat musi się ustosunkować,

 • zadania do rozwiązania,

 • zadania badające czas reakcji, szybkość wykonywania polecenia,

 • pytania pozwalające określić wyobraźnię wzrokową, przestrzenną.

 

Do ustalenia profilu kandydata na podstawie odpowiedzi służą przyjęte wskaźniki metryczne.

 

Testy psychometryczne – dlaczego warto je wykonywać?

 

Testy psychometryczne to ceniony na całym świecie element nowoczesnej rekrutacji. Mają one wiele zalet. Przede wszystkim pomagają lepiej ocenić, czy dany kandydat sprawdzi się na stanowisku.

 

W tradycyjnym naborze ciężar oceny kompetencji i motywacji kandydata leży na barkach rekrutera. Ogromne znaczenie mają pierwsze wrażenie, osobiste nastawienie osoby prowadzącej rekrutację, a także incydentalne okoliczności.

 

Przyjmowana do pracy jest najczęściej ta osoba, która zaprezentowała się najlepiej w czasie krótkiego spotkania. Nie zawsze jest to jednak najbardziej kompetentny i pasujący do firmy kandydat. Testy psychometryczne pozwalają ograniczyć przypadkowość w rekrutacji, zobiektywizować proces i dzięki temu dać równe szanse wszystkim aplikującym.

 

Testy psychometryczne – jak się do nich przygotować?

 

Czy można przygotować się do testów psychometrycznych? Z pewnością nie sposób przewidzieć, jakie rekruter postawi nam pytania lub jakie zleci problemy do rozwiązania. Niemniej na to, jak wypadniemy w czasie testu, ogromny wpływ mają umiejętności interpersonalne i inne kompetencje, które możemy szlifować, np.:

 

 • umiejętność płynnego wypowiadania się, 

 • umiejętność analitycznego myślenia, poprawnego wnioskowania,

 • umiejętność rozwiązywania zadań numerycznych, 

 • kreatywność,

 • refleks, 

 • umiejętność rozwiązywania problemów pod presją czasu.

 

Żeby podnieść swoje kompetencje w tym zakresie, warto dbać o rozwój intelektualny, ćwiczyć wyobraźnię, np. czytając książki, rozwiązując łamigłówki czy nawet grając w gry zręcznościowe. Nie zaszkodzi także kilka lekcji z dykcji, ćwiczenie wypowiedzi na głos itp.

 

Testy psychometryczne – jak długo trwa rozwiązywanie?

 

Każdy test psychometryczny może mieć różną długość, zwykle na wykonanie zadania kandydat ma minimum kilkanaście minut. Czas na rozwiązanie problemu jest zazwyczaj podawany z góry, chyba że test ma sprawdzić refleks / szybkość kandydata – w tym wypadku polecenie trzeba wykonać jak najszybciej.

Więcej artykułów "Zmiana pracy"

Polecane oferty

Polecane oferty