Podanie o pracę. Czym różni się od CV i kiedy je wysyłać.

2018-03-15

Aby znaleźć wymarzoną posadę, często nie wystarczy tylko odpowiadać na ogłoszenia. Jeśli szukasz pracy w konkretnym miejscu, nieraz najlepszym sposobem jest wyjście naprzeciw pożądanemu pracodawcy. Czasem by znaleźć zatrudnienie, wystarczy po prostu skierować swoją ofertę do firmy. Aby doprowadzić do takiej sytuacji, konieczne jest napisanie podania o pracę. Dokument ten pozwoli poinformować pracodawcę o możliwości zatrudnienia Ciebie. Jest to doskonała forma do tego, aby pokazać swoją motywację, inicjatywę oraz chęć do osiągnięcia celów.


Podanie o pracę często bywa uznawane za zbieżne z listem motywacyjnym. Mimo że celem obydwu dokumentów jest przyjęcie do pracy, to zadanie, jakie pełnią, jest zgoła odmienne. Nie należy ich zatem mylić ani stosować zamiennie. Podstawową różnicą jest fakt, że w przeciwieństwie do listu motywacyjnego podanie składamy z własnej inicjatywy – nie w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie. Zdarzyć się może jednak, że podanie występuje na dalszym etapie rekrutacji, kiedy wstępne formalności z przyszłym pracodawcą zostały już ustalone.


W internecie znaleźć można wiele przykładowych dokumentów lub kreatorów pozwalających wygenerować podanie o pracę. Warto jednak przygotować je samemu. Podobnie jak w przypadku wielu innych pism, tak i to posiada reguły, których należy przestrzegać, i zbiór informacji, jaki powinien się w nim znaleźć.


Podanie o pracę powinno mieć oficjalną formę i stanowić dopełnienie CV lub listu motywacyjnego. Przyjęło się, że należy skonstruować je tak, aby było od tych dokumentów krótsze i zajmowało do połowy strony, a w maksymalnych przypadkach do trzech czwartych kartki A4.


Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami podanie o pracę powinno zawierać takie dane jak:

 

  • miejscowość i data, które podobnie jak w każdym innym dokumencie formalnym winny znaleźć się w prawym górnym rogu;
  • dane osobowe, adresowe i kontaktowe, które należy umieścić po lewej stronie, niżej niż miejscowość i datę;
  • nazwa firmy i jej dane adresowe, które należy zamieścić po prawej stronie;
  • nagłówek podania, który powinien wskazywać na tematykę i intencję listu, a więc: „PODANIE O PRACĘ” – powinien on zostać wyrównany do środka, co nadaje pismu formalny wygląd;
  • formalna treść dokumentu, która zawiera opis stanowiska oraz motywacje kierujące autorem, a także informacje o doświadczeniu i kwalifikacjach, które predysponują go do pracy na tym właśnie stanowisku;
  • dokument należy zakończyć zwrotem grzecznościowym oraz własnoręcznym podpisem, które powinny znaleźć się z prawej strony;
  • w ostatniej linijce zawrzeć można listę załączników, o ile takowe występują.


Analogicznie do innych dokumentów formalnych przed przekazaniem podania pracodawcy należy sprawdzić, czy jest wolne od błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, czy jest napisane w sposób uporządkowany oraz czy ma estetyczną formę – każdy z tych elementów może bowiem zadecydować o naszym powodzeniu. Należy również podać adres e-mail, który zawierać będzie nasze nazwisko. Dziwne adresy czy pseudonimy mogą pogrzebać naszą szansę na zatrudnienie. Cały dokument powinien być czytelny, zrozumiały i przemyślany. Pamiętajmy, że wrażenie i sposób postrzegania naszej osoby kreuje się już na podstawie przygotowania dokumentów. Warto zatem poświęcić na nie tyle czasu, ile jest konieczne do stworzenia pożądanego przez nas wizerunku.


Trzeba pamiętać, że nawet jeśli w pierwszej chwili podanie o pracę nie zamieni się w złożenie oferty, to często bywa, że osoba je składająca jest zapamiętywana i wraca się do jej aplikacji w momencie przygotowywania rekrutacji.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj