Poziomy znajomości języka - jak wpisać poziom języka w CV

 
Poziomy znajomości języka - jak wpisać poziom języka w CV

 

Opisywanie znajomości języków obcych w CV to standard. Jednak jak zrobić to wiarygodnie, tak aby pracodawca dobrze zinterpretował nasze umiejętności? Jak samodzielnie określić swój poziom językowy? Na te i wiele innych pytań związanych z językami obcymi w CV znajdziesz odpowiedź w tym artykule.

 

Poziomy znajomości języka - znajomość, certyfikaty, skale

 

Najpopularniejszym językiem wpisywanym do CV jest angielski. Znajomość języka można określić na wiele sposobów. Niektórzy robią to w oparciu o zdobyte certyfikaty lub poziomy szkolne. Jednak nie do końca optymalnie określa to poziom biegłości językowej. Stopnie znajomości języka w CV najlepiej określać według europejskiego poziomu biegłości językowej (Common European Framework of Reference for Languages), czyli według skali A1, B2 itp. 

 

Wróćmy do języka angielskiego, gdyż najczęściej pojawia się w przesyłanych przez kandydatów aplikacjach. Poziomy angielskiego opisane są w nich w różnorodny sposób. Przyjrzyjmy się im krok po kroku.

 

Poziomy języka angielskiego - opis słowny:

 • podstawowy;
 • średnio zaawansowany;
 • biegły;

niekiedy dodawane są poziomy znajomości języka pomiędzy tymi wyszczególnionymi powyżej, tzn.:

 

 • początkujący;
 • średnio zaawansowany niższy/wyższy;
 • zaawansowany;
 • ojczysty.

 

Zaletą takiego opisu poziomu językowego jest zrozumiała dla pracodawcy treść. Z drugiej strony poziom znajomości języka angielskiego określany w ten sposób jest niemiarodajny. Dlaczego? Dlatego, że umiejętności językowe oceniane są przez nas samych i ich obraz może być mocno subiektywny. Angielski średniozaawansowany, czy angielski na poziomie komunikatywnym mogą być na podobnym poziomie języka. Wszystko zależy od tego, jak ktoś postrzega swoje umiejętności. Poziom znajomości języka w CV dobrze także określać z podziałem na pisanie, czytanie i konwersację. Dlaczego? Ponieważ niekiedy bywa, że kandydat reprezentuje poziom średnio zaawansowany angielskiego w czytaniu, natomiast angielski na poziomie komunikatywnym w konwersacji. 

 

Aby dobrze posługiwać się określnikami stopnia zaawansowania, zamiast wpisywać angielski poziom podstawowy, lepiej użyć angielski poziom A1, angielski B1, B2, angielski poziom C1 itd. Jest to europejski poziom biegłości językowej (Common European Framework of Reference for Languages). Poziom angielskiego w CV, czy jakiegokolwiek innego języka da się wtedy sklasyfikować według uniwersalnych standardów. Co oznaczają poszczególne literki i cyferki? O tym poniżej. 

 

Niektórzy określają poziomy znajomości języka angielskiego w CV po angielsku. Znacznie lepiej to wygląda, jeżeli jest przygotowane CV w języku angielskim i wtedy wplecione są stopnie języka angielskiego w CV. Przygotowując polskie CV, języki wpisujesz po polsku, skąd zatem przy angielskim bierze się poziom pre-intermediate? Bądź konsekwentnym kandydatem i trzymaj się jednej ustalonej reguły przy kreacji dokumentu. 

 

Rodzaje języków

 

Na świecie używanych jest blisko 7 tysięcy języków. Ciężko jednoznacznie określić ich liczbę. Część z nich jest niepisemna, a poszczególne czołowe języki mają swoje mutacje i dialekty używane przez poszczególne społeczności i różnią się nie tylko wymową, ale także zapisem. Do najczęściej używanych języków świata  według CIA World Factbook w 2016 roku należą: 

 • chiński 12,2%,
 • hiszpański 5,8%,
 • angielski 4,6%,
 • arabski 3,6%,
 • hindi 3,6%,
 • portugalski 2,8%,
 • bengalski 2,6%,
 • rosyjski 2,3%,
 • japoński 1,7%,
 • zachodniopendżabski 1,2%,
 • jawajski 1,2%.

 

Dlatego też rodzaje języków, którymi się posługujesz, mają różny stopień trudności w procesie nauczania. W związku z tym porównanie poziomu niemieckiego czy angielskiego do mandaryńskiego lub arabskiego jest nieadekwatne. Im trudniejszy język wybrał kandydat do pracy, tym więcej pracy włożył w jego naukę. W związku z tym dla pracodawcy nasuwa się oczywiste stwierdzenie, że jest to osoba zmotywowana, systematyczna, niebojąca się wyzwań oraz trudnych zadań i ciężko pracuja, aby osiągnąć wyznaczony cel. 

 

Poziomy językowe - co oznacza angielski poziom A1?

 

Opis poziomów zaawansowania według Common European Framework of Reference for Languages zawiera skalę, w której wyszczególniono poziom: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jest to uniwersalna skala, na której podstawie zostaniemy sklasyfikowani w całej Europie na jednym poziomie. Poniżej wyjaśniamy, czym charakteryzuje się znajomość języka na poszczególnych stopniach. System Opisu Kształcenia Językowego wyróżnia: 

1. poziom podstawowy (A1, A2)

2. poziom samodzielności (B1, B2)

3. poziom biegłości (C1, C2)

 

 

 

 

 

 

UŻYTKOWNIK POCZĄTKUJĄCY 

     

 

 

 

A1 

 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. 

 

 

 

A2 

 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: b. podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. 

 

 

 

 

 

UŻYTKOWNIK SAMODZIELNY  

 

 

 

B1 

 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. 

 

 

 

B2 

 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia w którejkolwiek ze stron. Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. 

 

 

 

 

 

UŻYTKOWNIK ZAAWANSOWANY 

  

 

 

 

 

 

C1 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne i pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu. 

 

 

C2 

 

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co słyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

 

Źródło: Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, tłum. W. Martyniuk, Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2003.

 

Certyfikaty językowe

 

Jeżeli masz certyfikaty językowe, nie wahaj się ich użyć w CV. Zadbaj jednak o formę ich prezentacji, wyróżnij je oraz opisz dokładnie, a przede wszystkim sprawdź datę obowiązywania. 

 

Sekcję z językami umieść w widocznym miejscu i wyróżnij ją. Dodaj w niej certyfikaty. Określ ich nazwę, poziom i rok uzyskania. To pomoże pracodawcy zweryfikować, czy są to świeże certyfikaty, z których umiejętności możesz wykorzystać na co dzień w pracy, czy niekoniecznie. Jeżeli certyfikat jest stary, ale masz stale do czynienia z językiem, wyróżnij to, żeby podkreślić, że niczego nie zapomniałeś.  

 

Gdy wpisujesz certyfikat, który nie zawiera poziomu w skali europejskiej, dobrze jest dodać opis, na podstawie którego pracodawca uzyska informacje o stopniu zaawansowania. 

 

Ponadto nie wszyscy muszą wiedzieć, czym jest certyfikat FCE, certyfikat CAE, LCCI, TOEFL. Certyfikaty angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego mają różne nazwy i nie zawsze znajduje się na nich poziom. Więc warto dodać, że jest to np. certyfikat B2 angielski. Poziom B2 angielskiego określa poziom średnio zaawansowanego angielskiego

 

Niektóre egzaminy językowe potwierdzone certyfikatami mają swoje daty ważności. Przykładowo certyfikaty z języka angielskiego, jak IELTS, czy TOEFL są ważne przez 2 lata, potem nie ma możliwości potwierdzenia ich wydania przez należną instytucję. Dlatego warto podać datę lub opisać je np. w liście motywacyjnym. 

 

Kłamanie w CV nie popłaca

 

Kłamstwo w CV ma krótkie nogi. Umiejętności językowe bardzo łatwo i w stosunkowo krótkim czasie da się zweryfikować. Najczęściej popełniane kłamstwa w CV dotyczą poziomu znajomości danego języka lub znajomości w ogóle. 

 

Czasami rekruterzy weryfikują tę sekcję już przy kontakcie telefonicznym. Krótka rozmowa w wyszczególnionym w CV języku pozwoli sprawdzić, czy kandydat mówi prawdę, czy kłamie. Drugą możliwością weryfikacji jest sama rozmowa kwalifikacyjna, na której z pewnością zostaniesz sprawdzony, zwłaszcza jeśli wpisałeś, że posługujesz się językami flagowymi, jak angielski czy niemiecki. 

 

Nawet jeśli jakimś cudem uda ci się prześlizgnąć przez etap rekrutacji i otrzymasz posadę, na którą aplikowałeś, nastanie moment rozliczenia. Prędzej, czy później trzeba będzie użyć języka w pracy. A wtedy pracodawca może nie być już tak łaskawy. Dlatego nie warto wpisywać nieprawdziwych umiejętności. Po pierwsze unikniesz niepotrzebnego stresu, po drugie kompromitacji i nieprzyjemnych sytuacji.   

 

Więcej artykułów "CV / Życiorys"

Polecane oferty

Polecane oferty