Coaching managerski receptą na „skoczka”

2017-02-14

Manager - coach nie narzuca podwładnemu gotowych rozwiązań, ale pomaga poszukiwać mu własnych sposobów rozwiązywania problemów. Dzięki temu pracownik ma szansę zdobyć nowe umiejętności, stając się jednocześnie bardziej zaangażowanym członkiem zespołu, który ma poczucie wpływu na różne procesy w firmie. Ten czynnik może być niezwykle istotny w zatrzymaniu pracownika na dłużej.

 

Coraz więcej polskich przedsiębiorstw zaczyna dostrzegać związek pomiędzy szeroko pojętą kulturą organizacyjną firmy i powiązaniami między pracownikami a efektywnością zatrudnionych. Coaching, mający na celu odkrywanie potencjału pracownika i odnalezienie dla niego środowiska pracy, w którym jego relacje z przełożonym przynoszą obustronne korzyści, staje się coraz popularniejszy.

 

Odpowiednie umiejętności managera mogą przełożyć się na wzrost lojalności pracownika. To szczególnie istotne w przypadku współpracy z tzw. „skoczkami”, czyli osobami, które często zmieniają pracę (przyjmuje się, że średnio częściej niż co dwa lata). Przedstawiciele tej grupy zawodowej mają - według wielu opinii - niższy poziom lojalności w stosunku do pracodawcy, niż osoby, które są w danej firmie przed dłuższy czas.

 

Aby skutecznie zaangażować pracownika w realizację wizji wytyczanej przez managera warto wykorzystać do tego celu kulturę organizacyjną firmy, np. poprzez kształtowanie w pracownikach postawy zaangażowania czy zwiększanie elastyczności firmy. Może to być związane zarówno z lepszym dostępem do informacji, możliwością decydowania o firmie, zachęcania do podejmowania samodzielnych działań czy rozwijaniu potencjału, co jest możliwe dzięki kulturze coachingowej.

 

Elastyczność organizacji jest niezwykle ważnym elementem w utrzymaniu pracowników w firmie. Daje ona im możliwość popełniania błędów, które nie są traktowane wyłącznie jako porażka, ale także cenne doświadczenie, pozwalające dalej się rozwijać i udoskonalać własne umiejętności. Im mniej elastyczna jest firma, tym rzadziej pracownicy będą podejmować próby wprowadzania nowych rozwiązań, a wizja ewentualnych konsekwencji z powodu popełnionego błędu, z pewnością zniechęci ich do podejmowania niekonwencjonalnych działań - komentuje Dinko Svetopetric, Business Unit Director w CONNECTIS_.

 

Takie podejście do pracownika może być odpowiedzią na potrzeby większości skoczków, którzy wymieniają między innymi samodzielność działań czy potrzebę ciągłego rozwoju, jako jedne z najważniejszych czynników, które decydują o tym, że pozostaną w firmie na dłużej. W codziennej współpracy, szczególnie z pracownikami młodego pokolenia, warto pamiętać o ich motywacji i potrzebie ciągłego stymulowania do działania. Z perspektywy skoczków niezwykle ważne jest także uznanie pracodawcy. Nie chodzi jednak o zwykłe „dziękuję”. Dobry manager powinien dostrzegać indywidualne umiejętności danego pracownika, którymi wyróżnia się na tle innych.

 

Podejście coachingowe managera może okazać się odpowiedzią na dzisiejsze oczekiwania pracowników, szczególnie tych, z młodszego pokolenia, których wymagania w stosunku do pracodawcy rosną z każdym rokiem - komentuje Dinko Svetopetric, Business Unit Director w CONNECTIS_.

 

Coaching managerski to rozwiązanie, które przynosi korzyści zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi. Temu pierwszemu pozwala na zwiększenie efektywności pracy, rozwój pracowników, poprawę jakości wykonywania swoich obowiązków, zwiększenie poziomu lojalności, a co najważniejsze, obniżenie wskaźników rotacji. Z punktu widzenia pracownika, coaching managerski daje możliwość zwiększenia potencjału, pozwala na podejmowanie samodzielnych decyzji i stwarza możliwość uczenia się na błędach. To świetne źródło motywacji do dalszej pracy, które pozwala czuć się docenionym w pracy i często decyduje o pozostaniu w danej firmie na dłużej. W świetle zmian, jakie zachodzą w ostatnim czasie na rynku pracy i rosnącej popularności częstej zmiany pracy wśród kandydatów, coaching managerski może być odpowiedzią na zmniejszenie rotacji i zatrzymanie „skoczka” w firmie na dłuższy okres. Nie mówiąc już o wykorzystaniu jego potencjału, który przełoży się bezpośrednio na wyniki biznesowe.

 

Joanna Sobieska – socjolog, coach, specjalista ds. komunikacji

Przeczytaj także:

Skomentuj