Wybrana kategoria

Coaching menedżerski metodą na „skoczka” – budowanie zaangażowania pracowników

2019-11-12

Zaangażowanie pracowników – rola menedżera

 

To, w jaki sposób pracownicy angażują się w swoje obowiązki, może mieć odzwierciedlenie w wynikach przedsiębiorstwa. Im zespół działa efektywniej, tym lepsza sytuacja firmy na rynku.

 

Budowanie zaangażowania pracowników powinno być więc jednym z ważnych obowiązków menedżerów. To oni widzą, jak pracuje dany zespół, jakie są jego słabe i mocne strony. Menedżer ma możliwość spojrzenia na każdą osobę indywidualnie, ale także na cała grupę.

 

Coaching menedżerski – na czym polega

 

Na początku zaznaczmy, że pojęcie coaching menedżerski  stosuje się w określeniu dwóch różnych sytuacji. Pierwsza związana jest ze spotkaniami menedżera z coachem w celu wyznaczania kierunków rozwoju samego lidera – w zgodzie z wizją przedsiębiorstwa. Drugą jest wykorzystanie tego sformułowania na opis stylu zarządzania zespołem w firmie – menedżer przyjmuje rolę coacha. I na tych ostatnich relacjach skupimy się w poniższym artykule.

 

Coaching, sam w sobie, polega na motywowaniu do działania, na wyznaczaniu drogi rozwoju czy celu do osiągnięcia. Jednak coach, przeprowadzając sesje, nie narzuca gotowych rozwiązań – tego, co powinno być priorytetem danej osoby, w jakim kierunku powinna się rozwijać. Coach podpowiada, by jego klient samodzielnie wybrał i określił plan działania.

 

Jak to może się odnieść do coachingu menedżerskiego? Jak powinien działać lider zespołu? Relacja między nim a jego zespołem musi opierać się na dużym zaufaniu. Nie jest to typowa formuła zawodowa, w której jedna strona wyznacza obowiązki, a druga je wykonuje. Menedżer w tym wypadku daje bardzo duże pole na kreatywność, na własne pomysły wywiązywania się ze służbowych zagadnień. Lider coach nie skupia się jednak wyłącznie na aspektach osobistego rozwoju pracowników. Motywuje, mobilizuje, by wzrastało ich zaangażowanie w pracę, efektywność stanowiska – co przełoży się na sukces całej firmy.

 

Im większy wkład menedżera w budowanie relacji z podwładnymi, w poszerzanie kompetencji, odpowiedzialności – tym większe ich przywiązanie do pracodawcy. Osoba, która ma sprecyzowane plany zawodowe zdecydowanie chętniej zostanie na stanowisku umożliwiającym wdrożenie w życie owych zamierzeń.

 

Coachingowy styl zarządzania – narzędzia

 

Jeśli menedżer nie czuje się pewnie, stosując taki sposób prowadzenia zespołu, może podjąć pewne działania, by skutecznie realizować u siebie coachingowy styl zarządzania. Szkolenie z tego zakresu oferują liczne firmy zewnętrzne. Opracowują plan zgodnie z potrzebami zarówno menedżera, jak i zatrudniającego go przedsiębiorstwa.

 

Jakie z kolei narzędzia może wykorzystać menedżer, by zwiększyć zaangażowanie pracowników w firmie, pozwolić im się rozwijać i osiągać cele? To przede wszystkim rozmowa coachingowa, przeprowadzana regularnie z członkami zespołu. Poszczególne sesje można prowadzić np. metodą GROW (Gaol – główny cel, Reality – rzeczywistość, Option – opcje, Will – wola), a także wieloma innymi – dopasowanymi do potrzeb zespołu i przedsiębiorstwa.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj