Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Archiwista

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Archiwista, jak sugeruje sama nazwa stanowiska kataloguje, porządkuje i archiwizuje dokumentację, obecną na terenie danej firmy lub instytucji. Niemal każda działalność generuje niezliczoną ilość dokumentów, które mimo powszechnej digitalizacji wciąż przechowywane są także w formie tradycyjnej. Osoba obsadzona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za poprawne archiwizowanie tejże dokumentacji, tak, by konkretne zapisy były później łatwe do odnalezienia. Wcześniej wspomniana digitalizacja powoduje, że archiwiści często uczestniczą także w organizowaniu archiwum elektronicznego, oraz prowadzeniu wirtualnego katalogu, w którym rejestrowane są papierowe odpowiedniki plików. Jako osoba najlepiej na terenie placówki rozeznana w funkcjonowaniu archiwum, archiwista na prośbę poszczególnych pracowników odnajduje i przekazuje konkretne dokumenty. Archiwista nadzoruje także przepływ dokumentów wewnątrz firmy, dbając o to, by trafiły one do odpowiedniego archiwum zarówno w wersji elektronicznej, jak i tradycyjnej.


WYMAGANIA

W przypadku zawodu archiwisty nie istnieją oficjalne wymagania, jakim sprostać musiałyby osoby, aplikujące na to stanowisko. Wymaga się jednak od nich z pewnością co najmniej średniego wykształcenia oraz określonych cech personalnych, które umożliwią im efektywne wykonywanie swojej pracy. Należą do nich odpowiedzialność, zaangażowanie w wypełnianiu powierzonych obowiązków, dobra organizacja pracy własnej. Osoby, zajmujące się prowadzeniem archiwum muszą być osobami uporządkowanymi, dbającymi o szczegóły i zorganizowanymi. Niezbędna okaże się także umiejętność obsługi komputera na poziomie przynajmniej podstawowym, oraz doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy archiwisty jest oczywiście przestrzeń danej firmy, w której został on zatrudniony. Większość obowiązków osoby obsadzonej na tym stanowisku nosi znamiona pracy biurowej, wykonywanej przed ekranem komputera, lub przy wykorzystaniu urządzeń biurowych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko archiwisty funkcjonuje w niemal każdej dużej firmie, która prowadzi obszerne archiwum.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku oscylują wokół kwoty 2000 – 2500 złotych brutto miesięcznie, w zależności od wielkości firmy i zakresu nałożonych obowiązków.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Archiwista

zobacz więcej ofert pracy dla Archiwista