Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inspektor Kontroli Skarbowej

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Inspektor kontroli skarbowej zajmuje się przeprowadzaniem kontroli skarbowej, celem zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa. Inspektor posiada uprawnienia do weryfikowania uiszczanych przez podatników należności, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. Do obowiązków inspektora kontroli skarbowej należy weryfikowanie rzetelnego ustalenia podstawy podatkowej, oraz terminowego uiszczania opłat skarbowych z jej tytułu. Inspektor poszukuje nieujawnionych przedmiotów opodatkowania i analizuje źródła posiadanego przez podatnika majątku. Kontroli skarbowej podlegają także środki pozyskane z funduszy unijnych i od wszelkich organizacji publicznych, które podlegają zwrotowi – inspektor analizuje racjonalne i zgodne z zeznaniem skarbowym wykorzystywanie tych środków.


WYMAGANIA

Do wykonywania obowiązków inspektora kontroli skarbowej powołuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. Kandydaci muszą spełnić określone wymogi formalne – posiadać wyłącznie polskie obywatelstwo oraz pełnię praw cywilnych i obywatelskich, niekaralność za czyny naumyślne oraz wyższe wykształcenie, pozyskane w ramach studiów prawniczych, lub ekonomicznych. Doświadczenie pozyskane na stanowisku związanym z kontrolą skarbową lub podatkową musi wynosić odpowiednio 3 lub 5 lat. Dostępu do zawodu jest jednak możliwy dopiero po złożeniu egzaminu państwowego, organizowanego przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.


WARUNKI PRACY

Inspektor kontroli skarbowej przeprowadza okresowe inspekcje i sporządza raporty z wykrytych nieprawidłowości.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko inspektora kontroli skarbowej jest jednym z ostatnich etapów ścieżki zawodowej w Urzędzie Skarbowym. Praca inspektora jest weryfikowana i oceniana cyklicznie, a ujemna ocena może być podstawą do jego odwołania, podobnie jak złamanie kilku innych warunków, określonych w stosownej ustawie.


ZAROBKI

Zarobki inspektora kontroli skarbowej określane są na średnim poziomie 4000 złotych brutto miesięcznie.