Lista stanowisk - Referent

Polecane oferty - Administracja publiczna / Służba cywilna

Referent

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza zajęciami typowo biurowymi może także zostać obarczony przez zwierzchnika dodatkowymi obowiązkami, wchodzącymi w zakres kompetencji osobistego asystenta (wyszukiwanie określonych informacji, umawianie spotkań). Jest to zazwyczaj najniższe stanowisko pracy w hierarchii danej instytucji lub firmy, jednak obsadzony na nim pracownik może zazwyczaj liczyć na szybki awans.


WYMAGANIA

Przed kandydatami na stanowisko referenta nie stawia się zwykle wygórowanych wymagań, przeważnie pracodawca oczekuje wykształcenia średniego, umiejętności obsługi komputera wraz z podstawowym oprogramowaniem typu Office, oraz obsługi urządzeń biurowych takich jak kserokopiarka czy faks. Istotne są także predyspozycje interpersonalne, samodyscyplina i dyspozycyjność. Na stanowisko referenta często poszukuje się studentów kierunków humanistycznych, uczęszczających na zajęcia w trybie zaocznym. Bardzo często praca w charakterze referenta jest proponowana w ramach praktyk lub stażu zawodowego.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy referenta jest przede wszystkim biuro, większość obowiązków wypełnia się za pomocą komputera, ewentualne spotkania umawiane są drogą telefoniczną. Możemy spodziewać się, że zwierzchnik będzie rozszerzał nasze kompetencje, jeśli nie będzie miał w danej chwili do dyspozycji innych dyspozycyjnych pracowników - wtedy praca może okazać się dość stresogenną, nawał obowiązków może także ograniczyć nasz czas wolny.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko referenta funkcjonuje w wielu instytucjach państwowych, a także firmach prywatnych różnego rodzaju; najczęściej kancelariach prawniczych, agencjach nieruchomości, etc.


ZAROBKI

Średnie zarobki referenta są uzależnione przede wszystkim od firmy w jakiej został zatrudniony oraz zakresu obowiązków, jakie zostały na niego nałożone. Stawki miesięczne to przeważnie około 1500 złotych netto.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Administracja publiczna / Służba cywilna