Lista stanowisk - Glazurnik

Polecane oferty - Budownictwo / Geodezja

Glazurnik

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Glazurnik zajmuje się okładaniem ścian płytkami ceramicznymi, klinkierowymi, terakotą, lastriko, płytkami szklanymi oraz innymi materiałami, które przewiduje projekt. W niektórych przypadkach glazurnik może mieć za zadanie odnowienie powierzchni ścian już wyłożonych płytkami. Glazurnik może pracować indywidualnie lub jako członek zespołu pracowników budowlanych. Pracując indywidualnie zazwyczaj nie ogranicza się tylko do samego kafelkowania, ale przeprowadza także drobne prace murarskie czy tynkarskie niezbędne dla przygotowania powierzchni do wyłożenia płytek.

Przed rozpoczęciem właściwej pracy glazurnik musi m. in. sprawdzić powierzchnię ściany, nanieść niezbędne poprawki usuwające nierówności i ruchomy tynk itp. Dopiero na tak przygotowanej powierzchni może rozpocząć układanie przygotowanych kafelek. Jest to czynność wymagająca bardzo dużej dokładności. Gdy jej zabraknie jego praca nie przyniesie pożądanego efektu.

W pracy glazurnika dominują czynności ruchowe. Dużo chodzi, stoi, nosi i przenosi płytki, zaprawę, kleje itp. Wszystkie czynności związane z kafelkowaniem wykonuje zazwyczaj w niewygodnej pozycji. Układając elewację budynku pracuje na rusztowaniu, co ogranicza jego powierzchnię poruszania się.


WARUNKI PRACY

Glazurnik pracuje zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i na zewnątrz budynków. Słowem: wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość i potrzeba układania glazury. W pracy jest często narażony na zmienną temperaturę oraz przebywanie w środowisku zanieczyszczonym pyłem wapna i pyłem powstającym przy cięciu i szlifowaniu płytek. W związku z tym istnieje zwiększone ryzyko zapadania na choroby górnych dróg oddechowych.

Praca glazurnika jest indywidualna i samodzielna, zatem i odpowiedzialność za jej wykonanie spada całkowicie na niego. W zależności od tego czy pracuje samodzielnie czy jako członek większej ekipy budowlańców ma ograniczone lub częste kontakty z innymi ludźmi. Na budowie jego praca jest nadzorowana przez przełożonego. Gdy pracuje indywidualnie jakości wykonania robót pilnuje sam zleceniodawca.

Trudno jednoznacznie określić godziny pracy glazurnika. Zatrudniony w firmie pracuje w pewnych ustalonych godzinach, jednak mogą być one ruchome w zależności od realizowanych zleceń i terminów oddania robót, czasem także pogody, gdy pracuje przy wykańczaniu elewacji zewnętrznej. W przypadku, gdy glazurnik prowadzi działalność na własny rachunek sam wyznacza sobie czas pracy. W obu przypadkach może pracować w weekendy i dni wolne od pracy.


WYMAGANIA

Bardzo ważna w tym zawodzie jest duża sprawność rąk oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa. Glazurnik musi także dobrze odróżniać barwy oraz posiadać rozwinięty zmysł estetyczny. Ze względu na pracę na rusztowaniach konieczny jest brak lęku wysokości oraz dobry zmysł równowagi. Podobnie jak w przypadku innych zawodów związanych z budownictwem tak i w tym przypadku potrzebna jest wytrzymałość na długotrwałe obciążenia fizyczne. Czynności musi wykonywać dokładnie i precyzyjnie, gdyż przy układaniu kafelek niewielkie niedopatrzenie może popsuć efekt całej pracy. Inną niezbędną cechą jest cierpliwość i umiejętność wykonywania monotonnej pracy oraz związana z tym zdolność koncentracji uwagi.

Praca glazurnika jest zaliczana do ciężkich, stąd duże znaczenie ma ogólna sprawność fizyczna. Zwłaszcza zręczne ręce i dobry wzrok są nieodzowne. Przeciwwskazaniem do podjęcia pracy jest zaburzony zmysł równowagi, lęk wysokości oraz niektóre choroby układu krążenia i oddechowego.


WARUNKI PODJĘCIA PRACY

Osoba, która chce pracować w tym zawodzie, prowadząc własną działalność, nie musi posiadać specjalnego wykształcenia. Jeżeli posiada umiejętności niezbędne do poprawnego wykonania powierzonego mu zadania nikt nie będzie rozliczał go z tego jaką ukończył szkołę. Trochę inaczej jest w przypadku szukania zatrudnienia w firmach budowlano-remontowych. Pracodawcy najchętniej przyjmują absolwentów szkół budowlanych z jak największym doświadczeniem.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Bardzo dobra sytuacja w budownictwie sprawiła, że na rynku pracy brakuje wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się wykończeniem wnętrz, w tym glazurników. W praktyce znalezienie doświadczonego pracownika o wysokich kwalifikacjach jest bardzo trudne. Tym bardziej, że wielu wyjechało do Wielkiej Brytanii, gdzie mogą zarobić dużo więcej niż w kraju. Ci, którzy pozostali nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy.


ZAROBKI

Specjaliści zajmujący się wykończeniem wnętrz pracujący na własny rachunek już od kilku lat mogą liczyć na dobre zarobki. Dzięki dobrej koniunkturze w branży oraz emigracji wielu specjalistów zarobki glazurników są jeszcze lepsze, także w firmach, które walcząc o specjalistów oferują im coraz lepsze warunki zatrudnienia. Przeciętnie pensja oscyluje w granicach 1700 zł w górę. W zależności od regionu kraju zdarzają się odstępstwa w jedną i w drugą stronę.

Lista stanowisk