Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inżynier Budowy

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista Inżynier budowy to osoba, która planuje i projektuje obiekty budowlane, opracowuje technologię budowy, kontroluje i nadzoruje kolejne etapy budowy, kieruje budową obiektów budowlanych oraz bada i udoskonala konstrukcje całych budynków, albo ich fragmentów. Ze względu na różnorodność obiektów budowlanych istnieje szereg specjalności w tym zawodzie, np.: budowa mostów, budownictwo dróg i lotnisk, budownictwo kolejowe, budownictwo ogólne. Do głównych obowiązków osoby na tym stanowisku należy, m.in.: kierowanie, nadzór i koordynacja wszelkimi pracami wykonawczymi na budowie, zarządzanie brygadami roboczymi, kontrola terminowości i jakości wykonywanych prac, sporządzanie i przechowywanie dokumentów budowy. Inżynier z uprawnieniami rzeczoznawcy może pełnić funkcję weryfikatora, który sprawdza i konstruktywnie ocenia projekt pod kątem prawidłowości dokumentacji technicznej.


WYMAGANIA

Specjalista Inżynier budowy powinien posiadać wykształcenie wyższe budowlane oraz musi mieć specjalizację w pewnej dziedzinie. Aby otrzymać uprawnienia budowlane do projektowania, niezbędne jest odbycie dwuletniej praktyki w biurze projektowym oraz roczne na budowie. Natomiast w przypadku uprawnień wykonawczych konieczne są dwa lata praktyki na budowie. Ważną kwestią jest także prawo jazdy kategorii B, doświadczenie w kierowaniu projektami budowlanymi i zarządzaniu pracownikami, umiejętność prowadzenia dokumentacji budowlanej oraz dobra znajomość obsługi komputera. Pracownik powinien cechować się: precyzją i ścisłością myślenia, wyobraźnią przestrzenną, zdolnościami geometrycznymi i matematycznymi, analitycznym myśleniem, cechami przywódczymi, umiejętnością podejmowania szybkich i trafnych decyzji. A także musi być dyspozycyjny, uczciwy, rzetelny, obowiązkowy i umieć organizować pracę zespołu.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest biuro oraz plac budowy, czyli osoba ta, pracuje wszędzie tam, gdzie prowadzi się roboty budowlane. Ze względu na różnorodność zadań specjalista inżynier budownictwa kontaktuje się z przedstawicielami wielu innych zawodów. Czas pracy wynosi osiem godzin, jednak z powodu nawału robót, często pracuje on dłużej. Zawód ten wymaga ciągłego śledzenia zmian na rynku budowlanym. Pracownik będąc na budowie powinien nosić, tzw. ubranie robocze, czyli kask, aby chronić głowę.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalista Inżynier budowy może pracować, np.: w biurze projektowym, firmie budowlanej, wszędzie tam, gdzie coś się buduje, projektuje, remontuje.


ZAROBKI

Zarobki specjalisty inżyniera budowy zależą zazwyczaj od skali projektu i terminu oraz od kwalifikacji, doświadczenia zawodowego pracownika. Pensja waha się w granicach od 3,700 tys. zł do 15 tys. zł i wyżej.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inżynier Budowy

zobacz więcej ofert pracy dla Inżynier Budowy