Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Pracownik Monter Instalacji Sanitarnych

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Pracownik Monter Instalacji Sanitarnych to osoba, która montuje, instaluje, a także dba o prawidłowe funkcjonowanie instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych w obiektach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Do głównych obowiązków tego pracownika należy, m.in.: oczyszczenie, dostosowywanie, klejenie, konserwowanie i malowanie instalacji, lutowanie, łączenie rur, mierzenie i odcinanie rur, wierci otwory, gwintuje, szlifuje, gnie rury, uszczelnia złącza kielichowe, składa, spawa, lutuje oraz montuje grzejniki, umywalkę, wannę, baterie, natrysk itp., a także montuje rury, projektuje, spawa, uszczelnia, wierci i przekuwa dziury w stropach i ścianach, wymienia i naprawia uszkodzone fragmenty instalacji i urządzeń, wyznacza miejsca i trasy przechodzenia instalacji, montuje piece centralnego ogrzewania, pompy, usuwa przyczyny awarii i niedrożności instalacji sanitarnych.


WYMAGANIA

Pracownik Monter Instalacji Sanitarnych powinien mieć wykształcenie min. zawodowe o profilu technicznym. Ważną kwestią jest umiejętność spawania (gazowe, elektryczne, TIG) rur oraz doświadczenie w montażu instalacji sanitarnych oraz umiejętność czytania dokumentacji technicznej. Wymagany jest dobry stan zdrowia, tj. dobra sprawność fizyczna rąk i nóg, sprawność zmysłu równowagi, dobry wzrok, węch, słuch. W zawodzie tym nie mogą być zatrudniane osoby niepełnosprawne. Pracownik ten powinien cechować się również: sumiennością, dokładnością, szybkim tempem pracy przy usuwaniu awarii, zdolnością logicznego myślenia, pomysłowością, samodzielnością w podejmowaniu decyzji, spostrzegawczością, wyobraźnią przestrzenną, zręcznością manualną, szybkim przestawieniem się z jednej czynności na drugą, brakiem lęku wysokości. A także umiejętnością współpracy z innymi współpracownikami i komunikatywnością.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy tego pracownika jest przestrzeń otwarta oraz pomieszczenie zamknięte, np. budynki mieszkalne, hale produkcyjne, budynki w trakcie budowy, kopalnie. Jest to praca często na wysokości, w ciasnych pomieszczeniach z ograniczonym dojściem o śliskiej powierzchni, zbyt silnym lub słabym oświetleniu. Poza tym często osoba na tym stanowisku pracuje w dużym hałasie i wibracjach oraz w różnej temperaturze i wilgotności powietrza. Czas pracy 8 - godzinny lub w systemie zmianowym, natomiast w przypadkach awarii czas pracy może ulec przedłużeniu. Monter Instalacji Sanitarnych powinien nosić ubranie ochronne - kombinezon, rękawice, kask. Choroby zawodowe to: choroby narządu wzroku, uszkodzenia słuchu, zespół wibracyjny, choroby reumatyczne, choroby kręgosłupa, nieżyty błon śluzowych nosa, gardła i krtani. Pracownik ma możliwość awansu.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Pracownik Monter Instalacji Sanitarnych może być zatrudniony, np.: we wszystkich gałęziach przemysłu, handlu i usługach, instytucjach gospodarki komunalnej, w firmach budowlanych i instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, remontowo-montażowych, administracjach domów mieszkalnych. Może też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.


ZAROBKI

Pracownik Monter Instalacji Sanitarnych zarabia w granicach 2,300 zł - 4,500 zł.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Pracownik Monter Instalacji Sanitarnych

zobacz więcej ofert pracy dla Pracownik Monter Instalacji Sanitarnych