Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Audytor

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Audytor uczestniczy w projektach audytowych różnego typu, np. audytu finansowego czy operacyjnego. Audytor sprawdza, czy przedstawione przez firmę sprawozdania finansowe są zgodne z obowiązującymi przepisami. Osoba zatrudniona na tym stanowisku przygotowuje również raporty podsumowujące swoją pracę oraz przedstawia firmie odpowiednie wnioski.

 

WYMAGANIA

Audytor powinien legitymować się dyplomem wyższej uczelni (kierunków związanych z ekonomią, rachunkowością czy finansami). Bardzo istotne w pracy audytora są wysoko rozwinięte umiejętności analityczne. Niezbędna jest biegła znajomość języka angielskiego, a pożądana innych języków obcych. W pracy audytora bardzo ważny jest kontakt z innymi ludźmi, dlatego powinien się on charakteryzować wysokimi kompetencjami komunikacyjnymi. Istotna jest również umiejętność zarządzania zespołem.


WARUNKI PRACY

Zawód audytora wymaga dużej mobilności oraz gotowości do częstych wyjazdów służbowych. Jest on również czasochłonny i często wykracza poza standardowe godziny pracy. Audytor ma wiele możliwości awansu, np. na stanowiska managerskie. Zawód audytora łączy się ze stałą koniecznością dokształcania i nabywania nowych umiejętności.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Audytor może być zatrudniony w firmie audytorskiej, jak również w dziale audytu firm z różnych branż.


ZAROBKI

Osoba pracująca jako audytor może liczyć na wysokie wynagrodzenie: w tym zawodzie pensje wahają się od 6000 do ponad 12000 zł.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Audytor

zobacz więcej ofert pracy dla Audytor