Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Personalnych

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista ds. Personalnych to osoba odpowiedzialna za realizację polityki i strategii personalnej firmy. Do zadań pracownika na tym stanowisku należy, m.in.: prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, koordynacja i realizacja działań związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych oraz gromadzenie i właściwe przechowywanie informacji pracowników w aktach osobowych, obsługa procesów związanych z zatrudnianiem oraz rozwiązaniem umów o pracę, wsparcie w zakresie organizacji szkoleń, prowadzenie bazy danych firm szkolących i oceny prowadzonych szkoleń, udział w utrzymywaniu kontaktów zewnętrznych z firmami doradztwa personalnego (audyt personalny), sporządzanie raportów dotyczących spraw pracowniczych dla kierownictwa firmy, a także realizuje dodatkowe zadania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi wskazane przez dyrektora personalnego, dba o aktualizację danych personalnych, opracowuje (wspólnie z kierownictwem) i wdraża systemy motywacyjne, wspiera proces selekcji i rekrutacji nowych pracowników.


WYMAGANIA

Specjalista ds. Personalnych powinien mieć wykształcenie wyższe kierunkowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, psychologia, socjologia lub studia podyplomowe z zakresu HR oraz znać dobrze język angielski i obsługę komputera (MS Office). Poza tym wymagana jest też wiedza z zakresu technik rekrutacyjnych, bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Mile widziane ok. 2 letnie doświadczenie w pracy w dziale personalnym. Pracownik ten powinien też cechować się, m.in.: zdolnościami organizacyjnymi, bardzo dobrą komunikatywnością, samodzielnością, kreatywnością, odpowiedzialnością, lojalnością wobec firmy, dobrą organizacją swojego czasu pracy oraz umiejętnością pracy w zespole. Nie ma przeciwwskazań, aby zawód ten wykonywała osoba z niepełnosprawnością ruchową.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest biuro firmy. Jest to praca umysłowa, stanowisko samodzielne, pod nadzorem. Czas pracy ośmiogodzinny. Praca ta wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi, przez co mogą występować sytuacje stresujące. Pracownik ma możliwość rozwoju zawodowego oraz doskonalenia wiedzy i kompetencji. Istnieje możliwość awansu zawodowego.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalista ds. Personalnych może być zatrudniony, m.in.: w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych - w administracji biura, w firmach zajmujących się doradztwem personalnym, outsourcingowych, w firmach mających działy zarządzania zasobami ludzkimi, w agencji pośrednictwa pracy, w urzędach pracy.


ZAROBKI

Zarobki specjalisty ds. personalnych zależą od miejsca zatrudnienia. Przeciętne wynagrodzenie pracownika tego waha się w przedziale od 2,500 zł - 6 tys. zł i wyżej. Wśród innych dodatków pracownik może otrzymać, np.: telefon komórkowy, laptop, szkolenia.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Personalnych

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Personalnych