Lista stanowisk - Projektant

Polecane oferty - Inżynieria / Projektowanie

Projektant

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Zadaniem projektanta jest realizowanie zleconego projektu przy użyciu nabytych umiejętności, we współpracy z pozostałymi projektantami, należącymi do zespołu powołanego do współtworzenia danego przedsięwzięcia. Projektant wykonuje samodzielnie cały jego projekt lub jego część - zakres zadań określa kierownik główny projektant, będący głównym zwierzchnikiem podległych sobie projektantów.


WYMAGANIA

Kandydat na stanowisko projektanta to osoba o wykształceniu kierunkowym, zdobytym na studiach architektonicznych. Projektant musi odznaczać się wyobraźnią przestrzenną, wyjątkowym uzdolnieniem plastycznym oraz kreatywnością. Projektanci zatrudniani są w prywatnych, komercyjnych biurach, specjalizujących się w projektowaniu określonych przedsięwzięć architektonicznych, a także w jednostkach państwowych, na przykład zawiadujących projektowaniem i budową dróg i mostów. Pracownik na tym stanowisku powinien posiadać doświadczenie w pracy zespołowej, a także umiejętność obsługi fachowego oprogramowania komputerowego. Aby zostać architektem należy pozyskać odpowiednie uprawnienia budowlane, oraz zostać członkiem izby architektów lub inżynierów budownictwa. Egzamin państwowy, który daje wspomniane uprawnienia składa się z części pisemnej i ustnej.


WARUNKI PRACY

Zakres obowiązków projektanta w przeważającej części realizuje się w budynku biura projektowego, przy pomocy niezbędnych instrumentów - czy to deski kreślarskiej, czy specjalistycznego oprogramowania komputerowego.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia dla projektantów gwarantują komercyjne biura architektoniczne, oraz instytucje publiczne zajmujące się projektowaniem infrastruktury publicznej. Ścieżka zawodowa często rozpoczyna się już w trakcie studiów, w ramach praktyk i staży, później po ich ukończeniu przeważnie w charakterze asystenta projektanta. Dopiero po zdobyciu niezbędnego doświadczenia pracownik może liczyć na etat na stanowisku projektanta, w perspektywie zaś głównego projektanta, stanowiska kierowniczego, na którym sam będzie koordynował pracę podległego sobie zespołu projektantów.


ZAROBKI

Zarobki asystenta projektanta zaczynają się od 1500 złotych netto miesięcznie, doświadczony projektant może liczyć na znacznie wyższe zarobki - od 3500 złotych netto wzwyż.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Inżynieria / Projektowanie