Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Menedżer ds. Logistyki (Logistics Manager)

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Logstics Manager, tłumaczony po prostu jako Menedżer do spraw logistyki, jest kierownikiem zespołu zajmującego się koordynacją i organizacją procesów logistycznych w firmie lub przedsiębiorstwie. Menedżer opracowuje wewnętrzne normy i procedury, prowadzi szkolenia dla pracowników, sporządza niezbędną dokumentację i nadzoruje prace podległego personelu. Jego celem jest stworzenie i zarządzanie siecią podwykonawców, dostawców, negocjowanie warunków zawieranych umów, wdrażanie norm jakościowych, etc. Osoba obsadzona na tym stanowisku kontroluje generowane na bieżąco wyniki finansowe i przygotowuje okresowe raporty na ręce bezpośrednich przełożonych.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym czynnikiem decydującym o przebiegu rozmów kwalifikacyjnych w przypadku osób ubiegających się o posadę Menedżera do spraw logistyki jest kwestia posiadanego przez nie wykształcenia; ekonomicznego, najchętniej uzupełnionego o studia podyplomowe w zakresie logistyki. Potencjalni pracodawcy zwracają także szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatów – kilkuletnie na stanowisku kierowniczym związanym z podobnym zakresem obowiązków. Kierowniczy charakter stanowiska wymusza konieczność posiadania zdolności zarządzania kapitałem ludzkim, organizacji pracy własnej i podległego personelu. Niezbędne okażą się także świadomość kosztowa i znajomość obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.


WARUNKI PRACY

Praca na tym stanowisku sprowadza się głównie do wykonywania czynności kontrolnych, koordynacyjnych i organizacyjnych. Menedżer wielokrotnie kontaktuje się z licznymi jednostkami zaangażowanymi w procesy logistyczne.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają liczne firmy i przedsiębiorstwa należące do różnorodnych branży i sektorów rynku – w każdym spośród przypadków konieczna będzie dogłębna znajomość specyfiki danej działalności.


ZAROBKI

Średnie zarobki na stanowisku Logistics Managera utrzymują się w przedziale od 6000 do 9000 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Menedżer ds. Logistyki (Logistics Manager)

zobacz więcej ofert pracy dla Menedżer ds. Logistyki (Logistics Manager)