Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Controllingu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista ds. Controllingu to osoba, która uczestniczy w przygotowaniu budżetu i kontroluje jego realizację. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu rocznego, forecastu lub planu wieloletniego, monitorowanie wykonania budżetu, sporządzanie analiz ekonomicznych, ocenianie sytuacji finansowej, współpracuje z innymi działami w zakresie analiz kosztowych, wspiera firmy w kształtowaniu polityki obniżania kosztów, analizuje prowadzone przez spółkę przedsięwzięcia pod kątem ich rentowności, kontroluje koszty, buduje model analityczny wspierający podejmowanie decyzji, sporządza raporty finansowe dla Rady Nadzorczej, Zarządu, Menadżerów Spółki.


WYMAGANIA

Specjalista ds. Controllingu powinien mieć wykształcenie wyższe (zarządzanie, ekonomia) oraz znać dobrze obsługę komputera i język angielski. Ważną kwestią jest też znajomość zasad rachunkowości zarządczej, znajomość SAP i Hyperion oraz doświadczenie w dziale controllingu, w audycie lub w dziale księgowości, doświadczenie w pracy nad budżetem projektu. Ponadto, osoba na tym stanowisku powinna także cechować się, m.in.: umiejętnościami analitycznymi, zdolnością do działania pod presją czasu, komunikatywnością, inicjatywą, samodzielnością i zaangażowaniem w wykonywane obowiązki, dokładnością oraz bardzo dobrą organizacją pracy i umiejętnością pracy w grupie.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest biuro firmy. Jest to stanowisko samodzielne, pod nadzorem. Praca ta wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi, przez co mogą wystąpić sytuacje stresujące. Czas pracy ośmiogodzinny. Pracownik powinien śledzić wskaźniki ekonomiczne i trendy oraz rozwiązania finansowe. Istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji (szkolenia) oraz awansu, np. na Kontrolera Finansowego.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalista ds. Controllingu może być zatrudniony, np. w korporacjach z branży IT/ finansowych/ FMCG, w firmach Outsourcingowych, w dużych firmach i zakładach produkcyjnych, niezależnie od sektora.


ZAROBKI

Pensja specjalisty ds. ds. controllingu kształtuje się w granicach od 3,500 tys. zł - 8 tys. zł i wyżej. Wśród innych dodatków są, m.in.: laptop, telefon komórkowy, szkolenia.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Controllingu

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Controllingu