Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Badań Rynku

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista ds. Badań Rynku to osoba, która odpowiada za planowanie i realizację badań rynku na potrzeby przedsiębiorstwa, a także poszczególnych grup produktów. Do głównych obowiązków pracownik tego należy, m.in.: wykonywanie badań marketingowych, nadzór nad projektami badawczymi, analizowanie i prezentowanie wyników badań, pozyskiwanie informacji marketingowych oraz raportowanie wyników badań, badanie aktywności konkurentów firmy i ich udziału w rynku.


WYMAGANIA

Specjalista ds. Badań Rynku powinien mieć wykształcenie wyższe kierunkowe: marketing i zarządzanie, socjologia, psychologia lub matematyka, a także znajomość w stopniu dobrym j. angielskiego i obsługi komputera. Ważną kwestią jest też znajomość technik i zagadnień związanych z przeprowadzaniem badań rynku (np. CATI, FGI, IDI, desk research, ankiety, omnibus), znajomość rynku/branży, wiedza z zakresu sprzedaży i marketingu oraz doświadczenie zawodowe w dziale marketingu, sprzedaży lub w firmie badania rynku. Osoba na tym stanowisku powinna cechować się również: dokładnością i sumiennością, komunikatywnością, świadomością komercyjną, kreatywnością, samodzielnością. Ponadto, powinna wykazywać się zdolnościami interpersonalnymi, analitycznymi i planistycznymi, umiejętnościami poszukiwania i pozyskiwania informacji oraz umiejętnościami pracy w zespole.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest firma, biuro firmy. Jest to praca umysłowa, stanowisko samodzielne, pod nadzorem. Czas pracy ośmiogodzinny. Pracownik ma możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności oraz możliwość awansu, np. na Kierownika ds. Badań Rynku.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalista ds. Badań Rynku może pracować, np.: w agencjach badawczych, centrach badań rynkowych, ośrodkach badań opinii publicznej, w firmach konsultingowych, a także w dużych przedsiębiorstwach, tj. w strukturach działu marketingu czy sprzedaży lub w specjalnie utworzonych apartamentach badawczych.


ZAROBKI

Specjalista ds. Badań Rynku zarabia w przedziale od 3 tys. zł do 8 tys. zł i wyżej. Wśród innych dodatków są, m.in.: samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy, szkolenia.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Badań Rynku

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Badań Rynku