Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Reklamy

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista ds. Reklamy to osoba, która zachęca potencjalnych konsumentów do zakupu danych produktów/usług/dóbr inwestycyjnych/surowców w celu zwiększenia zysków klientów. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: gromadzenie informacji na temat produktu/usługi oraz strategia marketingowa, sporządzenie planu finansowego przedsięwzięcia, opracowanie sloganów/haseł reklamowych/scenariuszy telewizyjnych i radiowych, przedstawianie koncepcji reklamowej, kontrola pracy (grafików, plastyków, copywriterów, reżyserów filmowych, analityków rynku), a także analiza realizacji założonych celów kampanii - testowanie i optymalizacja kampanii pod kątem maksymalizacji efektów, kontakt z klientami bezpośrednimi, koordynacja współpracy z agencjami PR/ agencji reklamowymi/domami medialnymi, współpraca z drukarniami (foldery reklamowe, narzędzia POS), aktywne pozyskiwanie i obsługa klientów.


WYMAGANIA

Specjalista ds. Reklamy powinien posiadać wykształcenie wyższe o kierunkach humanistycznych: Socjologia, Psychologia, Ekonomia lub mieć ukończone studium reklamy, albo szkołę średnią z elementami reklamy. Poza tym osoba na tym stanowisku musi znać dobrze język angielski, obsługę komputera (pakiet MS Office), posiadać prawo jazdy kat. B oraz posiadać wiedzę na temat działań rynkowych. Ważną kwestią jest też biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie oraz znajomość zagadnień psychologii społecznej i zrozumienia potrzeb klienta (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego). Mile widziane jest również doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w branży reklamowej lub marketingowej (doświadczenie w prowadzeniu akcji marketingowych). Specjalista ds. Reklamy powinien również cechować się: doskonałą prezentacją i umiejętnościami negocjacji, wysoką odpornością na stres i umiejętnością pracy pod presją czasu, komunikatywnością, dyspozycyjnością, zdolnościami innowacyjnego myślenia, a także cierpliwością, wrażliwością artystyczną, odpowiedzialnością za powierzone zadania.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest biuro oraz praca w terenie, np. spotkania z klientami/agencjami reklamowymi/domami medialnymi/ drukarniami. Czas pracy zazwyczaj nienormowany. Praca ta wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi, przez co mogą występować sytuacje stresowe. Pracownik ma możliwość rozwoju zawodowego oraz doskonalenia wiedzy i kompetencji. Istnieje możliwość awansu zawodowego.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalista ds. reklamy może pracować, np. w agencjach lub biurach reklamowych, ale zajmować samodzielne stanowisko w firmie i współpracować z agencjami reklamowymi w zakresie różnych elementów działań reklamowych.


ZAROBKI

Średnie wynagrodzenie specjalisty ds. reklamy kształtuje się od 2,500 tys. zł - 7 tys. zł i wyżej. Wśród innych dodatków pracownik może otrzymać, np.: telefon komórkowy, laptop, szkolenia.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Reklamy

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Reklamy