Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Asystentka Stomatologa

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Jak sama nazwa wskazuje podstawowym celem pracy asystentki stomatologa jest pomaganie dentyście podczas leczenia oraz dbanie o to, by stanowisko i miejsce pracy lekarza było utrzymane w odpowiednich warunkach. Pomoc dentystyczna czynnie asystuje podczas zabiegu podając lekarzowi narzędzia i leki, przygotowując materiały do wypełnienia lub wycisków, opiekując się pacjentem. Przygotowuje także materiały do zabiegów profilaktycznych, w których może czynnie uczestniczyć.

Przed rozpoczęciem zabiegów stomatologicznych asystentka stomatologa przygotowuje gabinet i stanowisko do pracy. W tym celu kompletuje znajdujący się w gabinecie sprzęt, narzędzia oraz materiały opatrunkowe. Jej zadaniem jest także dbałość o stan czystości wykorzystywanych narzędzi dentystycznych i urządzeń, które po zabiegach musi uporządkować, odkazić, wyjałowić i zdezynfekować.

Asystentka pomaga dentyście prowadzić dokumentację lekarską oraz dba o organizację pracy gabinetu.


WARUNKI PRACY

Asystentka stomatologa pracuje w gabinecie dentystycznym, asystując w zabiegach. Wśród jej obowiązków jest też dbałość o przestrzeganie przepisów BHP, aby nie narażać siebie, lekarza oraz pacjentów na ewentualne zakażenie różnego rodzaju chorobami.

Praca pomocy dentystycznej trwa zazwyczaj tyle, ile samego stomatologa. Jej wymiar czasowy zależy przede wszystkim od godzin pracy gabinetu. Przez większą część trwania czasu praca asystentki stomatologa wymaga się od niej stania i poruszania po gabinecie, w związku z czym mimo lekkiego obciążenia fizycznego zawód ten znacznie obciąża kręgosłup i nogi.


WYMAGANIA

Asystując przy wykonywanych zabiegach pomoc stomatologiczna ma bezpośredni kontakt z pacjentem, który może skarżyć się na ból lub być zdenerwowany wizytą u dentysty. Dlatego asystentka dentysty musi być osobą życzliwą dla ludzi o słabej odporności psychicznej. Ponadto powinna posiadać takie cechy jak: umiejętność postępowania z ludźmi, dobry refleks, cierpliwość, dokładność i samodzielność.

Pomoc dentystyczna musi być sprawna fizycznie, gdyż w pracy musi często poruszać się po gabinecie. Ważne są sprawne ręce a także wzrok i słuch. Wśród przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu są m.in. wady wymowy utrudniające kontakt z lekarzem i pacjentem, niektóre przewlekłe choroby skóry i alergie, nosicielstwo chorób zakaźnych.


WARUNKI PODJĘCIA PRACY

Zawód ten ma charakter opiekuńczy i dlatego w zdecydowanej większości wybierają go kobiety. Wymaganiem do podjęcia pracy jest podstawowe lub średnie wykształcenie. Zawodu można się nauczyć poprzez przyuczenie w gabinecie dentystycznym. Naukę w tym kierunku oferują niektóre szkoły pomaturalne, jednak ich ukończenie nie jest niezbędne do podjęcia pracy.

Mimo iż nie ma oficjalnych przeciwwskazań, by zawód ten podejmowały także osoby starsze, to jednak w praktyce wykonują go zazwyczaj osoby młode.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Pomoc dentystyczna może podjąć pracę zarówno w prywatnych gabinetach jak i przychodniach, szpitalach i innych tego typu placówkach.


ZAROBKI

Zarobki pomocy dentystycznej nie są wysokie. Wiele zależy od miejsca pracy, jednak zazwyczaj oscylują w okolicy 2300 zł.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Asystentka Stomatologa

zobacz więcej ofert pracy dla Asystentka Stomatologa