Lista stanowisk - Zarządca nieruchomości

Polecane oferty - Nieruchomości

Zarządca nieruchomości

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Jak sama nazwa wskazuje zarządca zajmuje się odpowiednim zarządzaniem budynkiem, budynkami, osiedlem. W tym celu dba o utrzymanie w czystości i odpowiednim stanie technicznym podległych mu budynków. Z usług zarządców nieruchomości korzystają najczęściej wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Szczegółowe zadania zarządcy mogą obejmować: przeprowadzanie protokolarnego przejęcia nieruchomości z pełną ewidencją jej stanu technicznego, obsługę w zakresie dostawy zarządzanym obiektom wszelkich mediów, realizację przeglądów technicznych (rocznych i wieloletnich) obiektów zgodnie z wymogami prawa budowlanego, realizację konserwacji i natychmiastowych napraw drobnych uszkodzeń, prowadzenie remontów kapitalnych, usługi porządkowe w zakresie utrzymania czystości na terenie zarządzanej nieruchomości, naliczanie miesięcznych wymiarów opłat za dostarczane właścicielom media i zrealizowane na ich rzecz usługi, ewidencję zaliczek czynszowych oraz ich rozliczanie, podejmowanie działań mających na celu uzyskiwanie na rzecz mieszkańców dodatkowych przychodów (np. wynajmu lub dzierżawy powierzchni).


WYMAGANIA

Ze względu na częste kontakty z ludźmi, którzy swe skargi i uwagi kierują do niego, istotne są pewne predyspozycje psychiczne. Zarządcę musi cechować odporność emocjonalna. Nie może on ujawniać swoich negatywnych emocji nawet w sytuacji, gdy ma do czynienia z niezadowolonym lokatorem. Bardzo ważną umiejętnością jest nawiązywanie kontaktu z ludźmi, bo osoba otwarta i kontaktowa wzbudzi większe zaufanie niż zamknięta w sobie. Zarządca powinien cechować się także empatią, gdyż w przypadku zarządzania budynkami mieszkalnymi może często spotykać się z z lokatorami w trudnej sytuacji życiowej.
Zarządca musi być osobą odpowiedzialną, gdyż skutki jego zaniedbań np. w przypadku zawarcia ubezpieczenia budynku lub dokonania odpowiednich przeglądów mogą nieść za sobą bardzo poważne szkody. W związku z tym wymagana jest od niego dokładność i skrupulatność, a interes lokatorów powinien być zawsze na pierwszym miejscu.
Nie ma specjalnych wymagań co do sprawności fizycznej zarządcy, gdyż większość czynności może on wykonywać w biurze. Niestety, w przypadku wykonywania niektórych czynności w terenie osoba niepełnosprawna ma utrudnione zadanie, gdyż wiele budynków nadal nie jest przystosowanych dla potrzeb osób poruszających się na wózkach.


WARUNKI PRACY

Praca zarządcy nieruchomości jest pracą urzędniczą. Większość czasu pracy spędza on w biurze, jednak zakres obowiązków wymaga od niego także pracy w terenie, bezpośrednio w budynku, którym zarządza. Czas pracy zarządcy w dużej mierze zależy od ilości jego obowiązków.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Zarządca nieruchomości, który posiada licencję może otworzyć własną firmę lub zatrudnić się w firmie już na rynku istniejącej. W tej chwili na rynku jest niedobór wykwalifikowanych zarządców.


ZAROBKI

Osoba pracująca w firmie zajmującej się zarządzaniem, a która jest dopiero w trakcie zdobywania licencji może zajmować stanowisko asystenta zarządcy. W trakcie trwania tego swego rodzaju stażu zarobki nie będą imponujące. Zazwyczaj kształtują się w okolicy 1 tys. zł. Sytuacja zmienia się po uzyskaniu licencji. Pensja zależy wtedy od zajmowanego w firmie stanowiska oraz liczby zarządzanych nieruchomości. Przewiduje się, że pensje zarządców będą w najbliższym czasie rosły, gdyż na rynku wciąż nie ma odpowiedniej liczby fachowców.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Nieruchomości