NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inżynier Procesu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Inżynier procesu zajmuje się wdrażaniem nowych technologii w procesach produkcyjnych, a także późniejszym nadzorem, koordynacją oraz optymalizacją ich przebiegu. W razie zapotrzebowania realizuje wszelkie działania korygujące dotyczące działania całości procesu czy jego poszczególnych elementów. Ponadto szkoli pracowników w zakresie obsługi nowych technologii, nadzoruje konserwacje sprzętu oraz przygotowuje i analizuje dokumentację techniczną z każdego etapu prac. Do jego obowiązków może także należeć prezentacja wprowadzanych rozwiązań przed potencjalnymi klientami, np. podczas targów branżowych.

WYMAGANIA

Od kandydatów oczekuje się wyższego wykształcenia technicznego, najlepiej kierunkowego i związanego z profilem działalności danej firmy. Wymogiem jest także odpowiednie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku oraz znajomość branżowych narzędzi, systemów i programów (w zależności od profilu firmy), np. Lean Manufacturing, Pareto, SPC, OEE, PLC. Inżynier procesu musi stale podnosić swoje kwalifikacje.

Powinien znać język angielski na poziomie komunikatywnym, umożliwiającym chociażby czytanie dokumentacji procesowej czy instrukcji technicznych. Liczy się także dokładność, odpowiedzialność, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole i zdolność reagowania na nieprzewidziane sytuacje.

WARUNKI PRACY

Inżynier procesu pracuje zarówno przed komputerem, gdzie wykonuje wszelkiego rodzaju czynności analityczne, jak i bezpośrednio w miejscu produkcji. Wówczas odpowiada on za kontrolę nad właściwym wdrażaniem nowych technologii i koordynuje pracę podległego mu personelu.

Praca wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi, zarówno współpracownikami w dziale oraz przełożonymi, jak i pracownikami innych komórek w przedsiębiorstwie, np. działu jakości czy zamówień. Inżynier procesu posiada bezpośredniego przełożonego, przed którym odpowiada za wyniki swojej pracy. Jest to najczęściej główny technolog firmy.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia w charakterze inżyniera procesu dają przedsiębiorstwa o zróżnicowanym profilu, które wykorzystują nowe technologie w procesie produkcji. Mogą to być zarówno mniejsze, jak i większe firmy prowadzące działalność wytwórczą.

ZAROBKI

Średnia pensja brutto, jaką można otrzymać na tym stanowisku, wynosi 5 tys. zł brutto. Mniej doświadczeni inżynierowie zarabiają poniżej 4 tys. zł brutto, a najlepsi powyżej 5,9 tys. brutto.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inżynier Procesu

zobacz więcej ofert pracy dla Inżynier Procesu