Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Zmiany

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik Zmiany (Shift Manager) jest to osoba zarządzająca kadrą pracowników i produkcją. Do głównych obowiązków tego pracownika należy: określanie celów oraz ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych, inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do minimalizacji kosztów, zwiększenia poziomu efektywnego funkcjonowania firmy oraz wzrostu jakości oferowanych produktów. Ponadto, pracownik ten musi dbać, aby były przestrzegane zasady i normy obowiązujących systemów bezpieczeństwa, jakości i higieny, a także jest odpowiedzialny za wdrożenie i przestrzeganie procesów polityki personalnej pracowników (kierowanie podległym zespołem pracowników - szkolenie, motywowanie, ocena).


WYMAGANIA

Kierownik Zmiany (Shift Manager) powinien posiadać wykształcenie wyższe oraz znać język angielski. Ważną kwestią jest doświadczenie w zarządzaniu zespołem, produkcją. Ponadto, osoba taka musi znać system informatyczny do rozliczenia produkcji (SAP lub inny system ERP) oraz znać nowoczesne systemy produkcyjne. Pracownik powinien cechować się: zdolnościami interpersonalnymi i przywódczymi oraz umiejętnością podejmowania szybkich i trafnych decyzji. A także być uczciwy, skrupulatny i umieć organizować pracę zespołu.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest zakład pracy. Czas pracy w systemie zmianowym. Praca wiąże się z różnym natężeniem kontaktów z ludźmi. Pracownik ma możliwość rozwoju zawodowego oraz doskonalenia wiedzy i kompetencji.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kierownik Zmiany (Shift Manager) może być zatrudniony we wszystkich przedsiębiorstwach, gdzie tworzona jest produkcja i pracownicy, np. w branży chemicznej, spożywczej, mechanicznej.


ZAROBKI

Zarobki kierownika zmiany waha się w granicach od 2000 do 5200zł + pakiet socjalny.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Zmiany

zobacz więcej ofert pracy dla Kierownik Zmiany