Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Planowania Produkcji

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista ds. Planowania Produkcji to osoba, która odpowiada za ciągłość produkcji przez monitorowanie poziomu zapasów półproduktów/surowców. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: przygotowuje zestawienia i analizy potrzebne do przygotowania planu produkcji i budżetu, opracowuje harmonogram zamówień (obciążenie stanowisk, stan zapasów i zamówień, itp.), nadzoruje współpracę z dostawcami i podwykonawcami, prowadzi bieżący nadzór nad realizacją planów produkcyjnych i sporządza raporty, wprowadza zlecenia produkcyjne do systemu, przeprowadza prognozy produkcyjne i optymalizację produkcji, przygotowuje dane i raporty będące podstawą obliczania wskaźników wydajnościowych, dba o utrzymywanie ciągłości produkcji poprzez planowanie i usprawnianie procesów, monitoruje stan zapasów i surowców w magazynie oraz wydanych na produkcję, prowadzi nadzór nad realizacją planów produkcyjnych.


WYMAGANIA

Specjalista ds. Planowania Produkcji powinien mieć przynajmniej wykształcenie średnie techniczne, preferowane wykształcenie wyższe techniczne (np. specjalność technologia produkcji, automatyka, mechanika), a także znać w stopniu dobrym j. angielski i obsługę komputera. Ważną kwestią jest też znajomość systemów i procesów planowania produkcji i zapasów, znajomość zagadnień związanych z eksploatacją urządzeń i linii technologicznych, znajomość cyklu produkcyjnego i zaopatrzeniowego oraz znajomość metod statystycznych. Ponadto pracownik ten powinien cechować się, m.in.: zdolnościami przywódczymi, odpowiedzialnością, sumiennością, komunikatywnością i samodzielnością, a także inicjatywą i konsekwencją w planowaniu i osiąganiu celów, odpornością na stres, bardzo dobrą organizacją pracy, umiejętnością zarządzania ludźmi.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest przedsiębiorstwo - hala produkcyjna oraz biuro. Jest to praca umysłowa, stanowisko samodzielne, pod nadzorem. Czas pracy zazwyczaj ośmiogodzinny. Osoba na tym stanowisku ma dość duży kontakt z ludźmi, przez co mogą wystąpić sytuacje stresujące. Pracownik ma możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności (szkolenia, konferencje, itd.) oraz możliwość awansu, np. na kierownika ds. produkcji.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalista ds. Planowania Produkcji może pracować w branży: Produkcja/Technologia, np.: w koncernach, fabrykach komponentów samochodowych, urządzeń automatyzacji procesów technologicznych oraz w przemyśle elektrotechnicznym, produkcji AGD, w sektorze FMCG.


ZAROBKI

Pensja specjalisty ds. planowania produkcji kształtuje się w granicach od 2 tys. zł - 5 tys. zł i wyżej. Wśród innych dodatków są, m.in.: laptop, telefon komórkowy, szkolenia.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Planowania Produkcji

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Planowania Produkcji