Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Gospodarki Odpadami

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista w zakresie gospodarki odpadami jest pracownikiem instytucji, zajmującej się szeroko pojętą ochroną środowiska, lub przedsiębiorstwa generującego duże ilości szkodliwych dla środowiska odpadów, odpowiedzialną za opracowywanie metod likwidacji i utylizacji odpadów i realizowanie szeregu formalności związanych z tym procesem. W przypadku osoby zatrudnionej w urzędzie, specjalista zajmuje się wydawaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów, ich magazynowanie, przetwarzanie, etc., a także wydawaniem decyzji w zakresie wielu innych procesów objętych ustawą Prawo ochrony środowiska i innych aktów prawnych, regulujących powyższe kwestie. Specjalista przyjmuje wnioski petentów i udziela szczegółowych informacji w sprawach dla nich niejasnych. Każdy przyjęty przez specjalistę wniosek i każda decyzja wydana przez niego podjęta jest rejestrowana w podległym dziale.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym warunkiem, którego spełnienie otwiera drogę do wykonywania zawodu specjalisty ds. gospodarki odpadami, jest konieczność posiadania wyższego wykształcenia, pozyskanego na kierunku ochrona środowiska, lub inżynieria środowiska. Potencjalni pracodawcy zwracają szczególną uwagę na praktyczne doświadczenie, posiadane przez kandydata i pozyskane w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków. Niezwykle istotna jest w tym przypadku także wiedza z zakresu obowiązujących przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska, oraz kodeksu postępowania administracyjnego. Obsługa komputera na poziomie przynajmniej podstawowym będzie także konieczna.


WARUNKI PRACY

Praca specjalisty do spraw gospodarowania odpadami sprowadza się w praktyce do wykonywania szeregu prac administracyjnych, zróżnicowanych w zależności od miejsca zatrudnienia.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają, jak wspomniano już wcześniej, instytucje publiczne, zajmujące się szeroko rozumianą ochroną środowiska, a także prywatne firmy i przedsiębiorstwa produkcyjne lub przemysłowe, generujące znaczne ilości odpadów szkodliwych dla środowiska naturalnego.


ZAROBKI

Zarobki osoby obsadzonej na tym stanowisku mogą sięgać kwoty 4000 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Specjalista ds. Gospodarki Odpadami

zobacz więcej ofert pracy dla Specjalista ds. Gospodarki Odpadami