Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Działu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik działu, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest osobą zarządzającą funkcjonowaniem działu firmy lub instytucji w szerokim tego sformułowania znaczeniu. Kierownik nadzoruje, koordynuje i kontroluje prace podległego personelu, zatrudnionego w obrębie działu, kreuje strategię funkcjonowania działu, zarządza zatrudnieniem i rekrutacją nowych pracowników, etc. Osoba obsadzona na tym stanowisku, w zależności od charakteru prowadzonej przez jednostkę działalności może realizować różnorodne czynności natury organizacyjnej i kontrolnej - wyznaczać zadania dla poszczególnych stanowisk i nadzorować ich poprawne wykonywanie.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, stawianym przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze kierownika działu jest konieczność posiadania wykształcenia średniego lub wyższego, pozyskanego w szkole lub na studiach o profilu adekwatnym do charakteru prowadzonej przez jednostkę działalności. Potencjalni pracodawcy zwracają także szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatów, pozyskane przez nich w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków i w branży o zbliżonym charakterze. Niezbędne cechy personalne kandydatów to komunikatywność, zdolność zarządzania kapitałem ludzkim podległego personelu, świadomość kosztowa, kreatywność, odpowiedzialność i zaangażowanie.


WARUNKI PRACY

Warunki pracy i zakres obowiązków kierownika działu są ściśle uzależnione od charakteru działalności prowadzonej w danej jednostce.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko funkcjonuje w wielu różnorodnych firmach i instytucjach o różnorodnym charakterze prowadzonej działalności, należących do różnych branży i sektorów rynku.


ZAROBKI

Zarobki kierownika działu są uzależnione od miejsca jego zatrudnienia i zakresu pełnionych obowiązków.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Działu

zobacz więcej ofert pracy dla Kierownik Działu