Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Regionalny

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik regionalny, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest osobą zarządzającą funkcjonowaniem wszystkich oddziałów firmy lub instytucji w obrębie danego regionu. Kierownik nadzoruje, koordynuje i kontroluje prace podległych jednostek, kreuje strategię funkcjonowania tychże w ramach opracowywanych przez siebie planów krótko- i długoterminowych. Osoba obsadzona na tym stanowisku, w zależności od charakteru prowadzonej przez jednostkę działalności może realizować różnorodne czynności natury organizacyjnej i kontrolnej - wyznaczać zadania dla poszczególnych oddziałów i nadzorować ich poprawne wykonywanie. Z prowadzonych przez siebie działań składa okresowe raporty na ręce przełożonych szczebla centralnego.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, stawianym przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze kierownika regionalnego jest konieczność posiadania wyższego wykształcenia, pozyskanego w ramach studiów ekonomicznych i wiedzy z dziedziny związanej z prowadzoną przez firmę lub instytucję działalności. Potencjalni pracodawcy zwracają także szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydatów, pozyskane przez nich w pracy na stanowisku kierowniczym o podobnym zakresie pełnionych obowiązków. Kandydaci muszą odznaczać się zdolnością kierowania kapitałem ludzkim, świadomością kosztową, dużą dyspozycyjnością i zaangażowaniem.


WARUNKI PRACY

Praca kierownika regionalnego różni się w zakresie pełnionych obowiązków w zależności od miejsca jego zatrudnienia i rodzaju prowadzonej przez firmę lub instytucję działalności.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają liczne firmy i instytucje o zasięgu ogólnokrajowym, działające w obrębie kilku regionów.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku utrzymują się na średnim poziomie 10000 złotych brutto miesięcznie, są jednak zależne od miejsca zatrudnienia i branży.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Kierownik Regionalny

zobacz więcej ofert pracy dla Kierownik Regionalny