Lista stanowisk - Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

Polecane oferty - Sprzedaż / Obsługa klienta

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży to osoba, która odpowiada za wsparcie merytoryczne i bezpośrednie sprzedaży i posprzedaży produktów lub usług firmy. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: planowanie i organizacja akcji promocyjnych oraz analiza i ocena ich efektywności, wdrażanie standardów merchandisingowych oraz nadzorowanie ich przestrzegania, przygotowywanie analiz marketingowych lokalnego rynku, a także zapewnienie sprawnego przepływu informacji marketingowo - sprzedażowej oraz prawidłowego funkcjonowania systemu logistycznego. Poza tym osoba ta odpowiada za nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji i kontaktów handlowych z kluczowymi klientami, zarządzanie obiegiem informacji i dokumentów, bieżąca współpraca z handlowcami pracującymi w terenie oraz czynny udział w kształtowaniu i realizacji polityki sprzedażowej firmy, ewentualnie zarządzanie pracą i motywowanie grupy pracowników terenowych.


WYMAGANIA

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży powinien mieć wykształcenie wyższe kierunkowe (ewentualnie student ostatnich lat studiów zaocznych). Ważną kwestią jest też znajomość j.angielskiego, zagadnień z zakresu marketingu operacyjnego oraz wiedza z podstawowych systemów informatycznych. Mile widziane jest też doświadczenie w pracy na stanowiskach handlowych. Ponadto pracownik powinien także cechować się: wysoką komunikatywnością, zdolnością do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji, samodzielnością, wysoką odpornością na stres i dyspozycyjnością. A także zdolnościami negocjacyjnymi, umiejętnością pracy w zespole i dobrą organizacją pracy.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest biuro oraz praca w terenie - spotkania z kontrahentami. Praca wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi, przez co mogą wystąpić sytuacje stresowe. Praca samodzielna, tylko pod nadzorem i wymaga zaangażowania od pracownika. Większość osób pełniących tę funkcję znajduje się w przedziale wiekowym 25-35 lat. Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży ma możliwość rozwoju zawodowego oraz doskonalenia wiedzy i kompetencji. Istnieje możliwość awansu zawodowego.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży może pracować, np.: w branży usług finansowych, w firmach sprzedających rozwiązania informatyczne, telekomunikacyjne, w agencjach reklamowych.


ZAROBKI

Wysokość gratyfikacji specjalisty ds. wsparcia sprzedaży to średnio ok. 3,5 -10 tys. zł + premia. Wśród innych dodatków pracownik może otrzymać, np.: samochód służbowy, telefon komórkowy, laptop.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Sprzedaż / Obsługa klienta