Lista stanowisk - Specjalista ds. Zaopatrzenia

Polecane oferty - Zakupy

Specjalista ds. Zaopatrzenia

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista ds. Zaopatrzenia to osoba, która jest odpowiedzialna za dokonywanie zakupów materiałowych oraz produktów, aby firma mogła sprawnie funkcjonować. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: tworzenie i realizacja zamówień surowców i opakowań, kontrola stanu materiałów, prowadzenie ewidencji magazynowej, indeksowanie bazy surowcowej, zarządzanie normatywem surowcowym, kontrola i obsługa dostaw w zakresie ilości, jakości, ewidencji, a także współpraca z klientem zewnętrznym - badanie rynku, weryfikacja kosztowa, poszukiwanie nowych dostawców na rynku oraz prowadzenie rozliczeń z dostawcami firmy.


WYMAGANIA

Specjalista ds. Zaopatrzenia powinien mieć minimum wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne, a także musi znać w stopniu komunikatywnym j. angielski oraz obsługę arkusza kalkulacyjnego. Poza tym, wymagane jest doświadczenie związane z gospodarką magazynową, surowcową, zaopatrzeniem, a także wiedza na temat rynku surowców. Osoba na tym stanowisku powinna również cechować się: zdolnościami negocjacyjnymi, dokładnością, sumiennością, umiejętnością nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientami, strategicznym myśleniem oraz kreatywnością i inicjatywą w działaniu, a także umiejętnością współpracy z innymi pracownikami.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest przedsiębiorstwo, biuro. Jest to praca umysłowa, stanowisko samodzielne, pod nadzorem. Pracownik ma możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności (szkolenia, konferencje, itd.) oraz możliwość awansu. Czas pracy ośmiogodzinny.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalista ds. Zaopatrzenia może pracować w każdym przedsiębiorstwie/fabryce/firmie produkcyjnej oraz hurtowniach.


ZAROBKI

Pensja specjalisty ds. zaopatrzenia waha się w granicach od 1,800 zł do 4,500 zł i wyżej. Wśród innych dodatków są, m.in.: laptop, telefon komórkowy, szkolenia.

Lista stanowisk

Najnowsze oferty - Zakupy