Wybrana kategoria

Bezrobocie rejestrowane – I kwartał 2021

2021-07-06

Stopa bezrobocia w Polsce rosła przez niemal cały pierwszy rok pandemii, co wiązało się z licznymi ograniczeniami gospodarczymi i w efekcie trudną sytuacją wielu przedsiębiorców zmuszonych do redukcji etatów czy zamykania biznesów. Czy w 2021 r., sytuacja na rodzimym rynku pracy wreszcie się poprawia i coraz łatwiej o zatrudnienie? Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie dane dotyczące poziomu bezrobocia rejestrowanego w I kwartale bieżącego roku.

 

Rejestracja w urzędzie pracy bezrobotnych

 

W raporcie GUS pt. Bezrobocie rejestrowanie I kwartał 2021 r. czytamy, że:

  • liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy pod koniec I kwartału wyniosła 1078,4 tys. osób (w tym 573,6 tys. kobiet);
  • stopa bezrobocia w tym czasie wyniosła 6,4%.

 

Dla porównania, poziom bezrobocia rejestrowanego w I kwartale 2020 roku wynosił 5,4%. Przed rokiem znacznie mniejsza była także liczba osób o statusie bezrobotnych – 909,4 tys. osób (w tym 491,7 tys. kobiet).

 

Widać także wzrost bezrobocia w porównaniu do końca IV kwartału 2020 r. Liczba bezrobotnych zwiększyła się o 32,0 tys. osób (czyli o 3,1%), z kolei stopa bezrobocia podskoczyła o 0,2 punkta procentowego (pod koniec grudnia 2020 r. wskaźnik ten był na poziomie 6,2%).

 

Napływ i odpływ bezrobotnych

 

Zgodnie z raportem Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec marca utrzymywało się wysokie zróżnicowanie terytorialne bezrobocia – najwyższy wskaźnik zanotowano w województwach warmińsko-mazurskim (10,5%), podkarpackiem (9,2%) i kujawsko pomorskim (9,1%), z kolei najniższy był w województwach wielkopolskim (3,9%), śląskim (5,1%) i mazowieckim (5,3%).

 

Twórcy zestawienia zauważają:

 

Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu marca 2021 r. zbiorowość ta liczyła 948,0 tys. (tj. 87,9% ogółu zarejestrowanych), wobec 801,0 tys. (88,1%) w marcu 2020 r. W tej grupie 49,7 tys. osób, tj. 5,2% utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (przed rokiem 36,9 tys., tj. 4,6%).

 

Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej

 

Polska oczywiście nie jest jedynym krajem, który musi poradzić sobie z podwyższonym bezrobociem, będącym efektem między innymi epidemii SARS-CoV-2. Jak wypada nasz kraj na tle innych państw w Unii Europejskiej? Zgodnie z danymi Eurostatu Polska należy do obszarów o najniższym bezrobociu. W końcu marca 2021 r. stopa bezrobocia wynosiła:

  • w Polsce – 3,1%,
  • w Czechach – 3,2%,
  • w Holandii – 3,5%.

Metoda obliczania stopy bezrobocia w europejskim urzędzie statystycznym różni się od tej przyjętej przez GUS, stąd różnice w danych. Dla GUS-u stopa bezrobocia rejestrowanego to odsetek osób o statusie bezrobotnych wobec ogółu aktywnej zawodowo ludności cywilnej. Eurostat oblicza natomiast procent niepracujących, ale szukających pracy i zdolnych do jej podjęcia w ciągu dwóch tygodni osób w wieku 15-74 lata – w stosunku do wszystkich osób aktywnych zawodowo w poszczególnym kraju.

Przeczytaj także: