Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Działalność gospodarcza osób niepełnosprawnych: dofinansowanie, udogodnienia

2020-02-21

Założenie firmy przez osobę niepełnosprawną przebiega dokładnie tak samo, jak przez każdą inną. W polskim prawie nie ma ograniczeń ani co do formy prawnej prowadzonej działalności, ani wielkości biznesu, możliwości zatrudniania pracowników czy jakiejkolwiek innej kwestii. Jednocześnie aktywizacja zawodowa ludzi z grupą inwalidzką jest ważnym zadaniem instytucji publicznych, dlatego na finansowe wsparcie mogą liczyć zarówno firmy decydujące się na zatrudnianie niepełnosprawnych, jak i osoby niepełnosprawne prowadzące biznes.


Założenie firmy przez osobę niepełnosprawną – korzyści


Wsparcie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to po pierwsze dofinansowanie na otwarcie firmy i po drugie refundacja składek ZUS dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy. Kolejną możliwością jest wsparcie w przypadku wzięcia kredytu.

Rozpoczynając działalność gospodarczą, ale też rolniczą albo wnosząc wkład do spółdzielni socjalnej, osoby niepełnosprawne (zarejestrowane jako bezrobotni lub poszukujący pracy niemający zatrudnienia) mogą wnioskować w urzędzie pracy o środki z PFRON-u. Ubiegając się o pieniądze, trzeba zadeklarować czas prowadzenia działalności przez co najmniej 12 lub 24 miesiące. Od tego wyboru zależy wysokość dotacji:

  • zadeklarowana działalność przez 12 miesięcy daje prawo do dotacji nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
  • zadeklarowana działalność przez 24 miesiące uprawnia do dotacji wynoszącej od 6-krotności do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie od grudnia 2019 r. do lutego 2020 wynosi 4931,59 zł. W okresie marzec-maj 2020 – 5198,58 zł.

 

Refundacja składek ZUS dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy

 

Działalność gospodarcza osób niepełnosprawnych jest też wspierana poprzez refundację składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalnej i rentowej). Mogą się o nie ubiegać osoby, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności, opłacają w całości i terminowo składki na ubezpieczenia społeczne, nie zrobiły zaległości wobec PFRON-u przekraczających 100 zł.

Wysokość refundacji składek ZUS przez PFRON zależy od stopnia niepełnosprawności:

  • znaczny stopień niepełnosprawności uprawnia do refundacji 100% kwoty składek,
  • stopień umiarkowany – 60% kwoty składek,
  • stopień lekki – 30% kwoty składek.

Dofinansowanie odsetek od kredytów: uprawnienia osób niepełnosprawnych


Niepełnosprawny przedsiębiorca może ubiegać się także o dofinansowanie do działalności gospodarczej w postaci spłaty ze środków PFRON-u części odsetek od kredytów, wziętych, by kontynuować prowadzenie firmy. Maksymalnie dofinansowanie obejmuje 50% oprocentowania kredytu.

To forma pomocy kierowana do osób, które wcześniej nie korzystały z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej (albo pożyczka została w całości spłacona/ umorzona) i nie pobrały bezzwrotnych środków na założenie działalności bądź od dnia otrzymania tych środków upłynęły 24 miesiące.

Przeczytaj także: