Wybrana kategoria

Etnograf – charakterystyka zawodu

2019-12-09

Kim jest etnograf?

 

Z czym kojarzy się słowo etnograf? Z pewnością wielu z nas ma w głowie obraz Europejczyka w koszuli, sandałach i czapce z daszkiem, żyjącego wśród nieznanych plemion dżungli amazońskiej, poznającego i opisującego obcą kulturę. Jest to dobre skojarzenie, jednak już mało aktualne.

 

Tak jak nasza wiedza o świecie, tak samo ewolucję przeszła dziedzina etnografii. Czym ona dokładnie jest i czym zajmuje się etnograf?

 

Posilimy się tu definicją zaczerpnięta z Internetowej Encyklopedii PWN. Początkowo etnografia stosowana była jako synonim etnologii a oba pojęcia odnosiły się do nauki „zajmującej się kulturowym wymiarem egzystencji człowieka w jego społecznych, etnicznych, historycznych i innych uwarunkowaniach”. Obecnie jednak coraz częściej etnografia funkcjonuje jako węższa dziedzina etnologii, w Encyklopedii PWN autorzy wymieniają aż 7 różnorodnych zakresów.

 

Warto więc dodatkowo przywołać syntezę zawartą w wyszukiwarce opisów zawodów znajdującej się na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia. Etnograf, któremu przypisano kod 263202, „prowadzi badania i opisuje ginące formy kultury ludowej, określa odrębności kulturowe różnych społeczności (plemiennych, etnicznych, zawodowych); zabezpiecza, kultywuje i popularyzuje twórczość ludową: literaturę, muzykę, zwyczaje, obrzędy oraz sztukę; prowadzi działalność dydaktyczną i naukową”.

 

Jak zostać etnografem?

 

Wykształcenie etnograficzne oferowane jest na uczelniach w całym kraju. Z reguły proponowane kierunki to etnologa lub etnologia i antropologia kulturowa. Dostępne są różne tryby nauki, np. stacjonarny i wieczorowy.

 

W związku z tym, że przyszłemu etnografowi przyjdzie badać różne grupy etniczne, kultury ludowe itd., kandydat do zawodu powinien być osobą otwartą, komunikatywną, tolerancyjną i cierpliwą. Doświadczenie zawodowebędzie zdobywał między innymi pracując w terenie. Zadania głównie opierają się na kontaktach z ludźmi, ich obserwacji i głębokiej analizie zachowań, relacji.

 

Etnograf – obowiązki zawodowe

 

Oprócz samego badania różnych kultur, ich porównywania itd. zadaniem etnografa jest opisywanie zdarzeń, sytuacji, obrazów badanych grup społecznych, w szczególności ginących zjawisk kultury ludowej. To także weryfikacja już istniejących teorii.

 

Do obowiązków etnografa należy także pozyskiwanie różnorodnych zabytków o charakterze etnograficznym – mogę one dotyczyć zarówno mniejszości narodowych w Polsce, jak i wymarłych plemion z innych kontynentów. A jeśli już daną kolekcję się zgromadzi, należy podjąć wszelkie działania związane z utrzymaniem, eksponowaniem zabytków oraz szerzeniem wiedzy na temat danej kultury.

 

Gdzie szukać pracy?

 

Gdzie można znaleźć zatrudnienie, zajmując się etnografią?Podstawowe miejsca zatrudnienia to różnego rodzaju instytucje kultury – muzeum etnograficzne, dom kultury, galeria, etnograficzny skansen itd. Można również kontynuować działalność naukową na uczelni.

 

Etnograf – zarobki

 

Wynagrodzenie jest uzależnione od stanowiska, wiedzy, umiejętności i zakresu obowiązków. Przykładowo, według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana wynagrodzeń pracownika naukowego wynosi brutto 4150 zł, z kolei kustosza – 3510 zł.

 

Przeczytaj także: