Jak zostać notariuszem?

2019-08-13

Co robi notariusz

 

Notariusz nadaje dokumentom formę prawną. Na co dzień przyjmuje klientów w kancelarii. Do głównych zadań osób pracujących na tym stanowisku należą: sporządzanie aktów notarialnych, uwierzytelnianie dokumentów i ich odpisów. Notariusze, wcześniej zwani rejentami, należą do grupy zawodów zaufania publicznego. Przyjmują oświadczenia dotyczące spadków, przechowują depozyty oraz poświadczają ważność podpisów. Warto podkreślić, że notariusz bierze pełną odpowiedzialność za podpisywane przez siebie dokumenty. Osoby pracujące na tym stanowisku powinny być bardzo uczciwe, poukładane, komunikatywne oraz cierpliwe.

 

Jak zostać notariuszem

 

Jak zostać notariuszem? Aby rozpocząć pracę w tym zawodzie, należy ukończyć studia wyższe o kierunku prawniczym. Po odebraniu dyplomu magisterskiego można ubiegać się o przyjęcie na jedną z trzech aplikacji. Absolwenci, którzy zdecydowali się na aplikację notarialną, uczęszczają na zajęcia dwa i pół roku. Po jej zakończeniu należy odbyć dwuletni staż, czyli tak zwaną asesurę. Jak widać, ścieżka do kariery notarialnej jest dość długa i zabiera sporo czasu.

 

Notariusz - jakie studia

 

Aplikując na studia prawnicze, należy liczyć się z tym, że kandydatów na jedno miejsce jest czasem nawet kilkunastu. W związku z tym na egzaminie dojrzałości trzeba uzyskać bardzo dobre wyniki. Nauka na uczelni trwa 5 lat. Po jej ukończeniu można zgłosić się na aplikację notarialną. Przyszli rejenci muszą jeszcze spełnić następujące wymagania:

• posiadanie polskiego obywatelstwa,

• korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

 

Jeśli kandydatom udało się zdać egzamin na zakończenie aplikacji oraz odbyli dwuletnią asesurę, to mają prawo przedstawić Ministrowi Sprawiedliwości wniosek o powołanie na notariusza.

 

Ustawa o notariuszach

 

Pierwsze zapisy prawne dotyczące pracy notariuszy datowane są na 1933 rok. W latach 80. poprzedniego stulecia notariusze zostali uznani za wolny zawód, a to oznacza, że nie są już traktowani jak urzędnicy państwowi i mogą prowadzić prywatne kancelarie. Obecnie obowiązuje ustawa o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku.

 

Przeciętna pensja notariuszy wynosi około 4000 zł netto. Na największe wynagrodzenie mogą liczyć osoby zatrudnione w województwie mazowieckim. Pensje są zależne od tego, czy notariusz prowadzi własną kancelarię, czy wykonuje swoje zadania na rzecz innej osoby.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj