Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2023 roku

 
Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2023 roku

Płaca minimalna to najniższe możliwe wynagrodzenie, jakie pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. W przypadku umów cywilnoprawnych ustalana jest minimalna stawka godzinowa. Zarówno minimalne wynagrodzenie, jak i stawki godzinowe zmieniają się każdego roku – ich celem jest poprawa sytuacji  materialnej wśród osób zarabiających najmniej. Sprawdź, ile wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2023 roku i przekonaj się, jak wygląda aktualna sytuacja na rynku pracy w Polsce.

 

Spis treści

Minimalne wynagrodzenie w 2023

 

Płaca minimalna ustalana jest na dany rok na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Celem wprowadzania zmian w kwestii gwarantowanych wynagrodzeń jest ograniczanie ubóstwa poprzez zmniejszanie nierówności dochodowych. Takie działania dodatkowo wpływają na rynek pracy, chroniąc pracowników przed wykonywaniem pracy po zaniżonych stawkach. Miesięczne wynagrodzenie za pełny wymiar czasu pracy o mniejszej wysokości stanowi naruszenie praw pracowniczych.

 

W 2023 roku minimalne wynagrodzenie początkowo wyniesie 3490 złotych brutto (od 1 stycznia do 30 czerwca). W drugiej połowie roku (od 1 lipca do 31 grudnia) wzrośnie natomiast do 3600 złotych brutto. Dla porównania, minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wyniosło 3010 złotych brutto. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie 2023 będzie o 20% wyższe niż w roku poprzednim.

 

Wzrost miesięcznej płacy minimalnej dotyczy jedynie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Pracujesz na podstawie umowy zlecenia? Dla zleceniobiorców ustalana jest minimalna stawka godzinowa.

 

Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych w 2023 roku

 

Minimalna stawka godzinowa w Polsce obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Jest to kategoria ogólnokrajowa – nie jest różnicowana ze względu na region, branżę czy sektor gospodarczy. Regulacja stawek służy ograniczaniu nadużywania umów cywilnoprawnych i obejmuje takie umowy cywilnoprawne jak:

 

  • umowa zlecenia;

  • umowa o świadczenie usług, do których stosowane są przepisy o zleceniu.

 

W 2023 roku minimalna stawka godzinowa netto to 22,1 złotych w pierwszej połowie roku i 22,5 złotych w drugiej połowie roku. To kolejno 22,8 i 23,5 złotych brutto. Takie stawki godzinowe będą dotyczyły osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (osobiście wykonujących powierzone zadania).

 

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę – jak i kto ustala?

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane jest na każdy kolejny rok. Propozycja przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trafia do Rady Ministrów. Jeśli zostanie zaakceptowana, konsultacje w tej sprawie prowadzi Rada Dialogu Społecznego. W jej szeregach znajdują się nie tylko przedstawiciele rządu, ale także przedstawiciele związków zawodowych oraz organizacji pracodawców.

 

Propozycja Rady przedstawiana jest do 15 lipca, w przeciwnym razie rząd do 15 września samodzielnie ustala wysokość płacy minimalnej. Nie może być jednak niższa niż pierwszy projekt zaakceptowany przez Radę Ministrów.

 

Minimalne wynagrodzenie 2023, tak jak w poprzednich latach, zależy od prognoz wzrostu cen na kolejny rok. Jeśli płaca minimalna jest niższa niż połowa wysokości średniej krajowej, podstawą ustaleń staje się także realny wzrost gospodarczy. Uwzględnia się dwie trzecie wzrostu. Co ważne, wzrost wynagrodzenia minimalnego może być większy niż przyjęte w ustawie minimum.

 

Aktualna sytuacja na rynku pracy w Polsce

 

Na rynek pracy w Polsce wpływają zachodnie tendencje, dzięki którym pracodawcy stawiają na efektywne wykorzystywanie zasobów ludzkich. Oznacza to zarówno wzrost elastyczności zatrudnienia, jak i rozwój jego form. Wyzwaniem dla polskiego rynku pracy jest napływ zdolnych do wykonywania pracy uchodźców. 

 

Jak wskazują najnowsze dane GUS, rodzimy rynek pracy jest stabilny. Stopa bezrobocia w Polsce maleje – w końcu sierpnia była na poziomie 5,2%, w końcu września – 5,1%. Dla porównania, pod koniec września 2021 r. ogólnopolski wskaźnik bezrobocia wynosił 5,6%. 

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty