CV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawcówWięcejWybierzCV / ŻyciorysList motywacyjnyRozmowa kwalifikacyjnaZmiana pracyUtrata pracyStudenciRynek pracyTemat dniaLista stanowiskDla pracodawców

Najmniejsze firmy oszczędzą na składkach na ubezpieczenie społeczne 2017-04-18

Ministerstwo Rozwoju chce zmniejszyć, a nawet zwolnić okresowo najmniejszych przedsiębiorców ze składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Najniższy ZUS  dla najmniej zarabiających przedsiębiorców

 

Przygotowany przez resort projekt ustawy przewiduje nową, obniżoną i najniższą wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców osiągających miesięczny przychód w wysokości mniejszej niż 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia. Przypomnijmy, że w tym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 000 złotych, zatem najniższa stawka ZUS dotyczyłaby przedsiębiorców osiągających przychód niższy niż 5 000 złotych.

 

Składka będzie obliczana na podstawie rozporządzenia wydawanego przez Ministra Rozwoju w porozumieniu z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rozporządzenie to będzie określać przedziały przychodu wraz z właściwą dla nich podstawą wymiaru. Resort proponuje rozpiętość przedziałów na poziomie 200 zł. Oczywiście rozporządzenie będzie aktualizowane co roku odpowiednio do zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.  

 

Resort podkreśla, że w myśl obowiązujących przepisów, minimalna wysokość składek płaconych przez przedsiębiorcę na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynosi w skali roku 10 503,36 zł. Zatem obciążenie przedsiębiorców osiągających miesięczny przychód niższy niż 2,5-krotność płacy minimalnej jest nieproporcjonalnie duże. Co więcej, znaczna liczba przedsiębiorców zamyka działalność po 2 latach kiedy to tracą prawo do tzw. małego ZUS-u. Według szacunków Ministerstwa Rozwoju z nowego niższego obciążenia skorzysta ponad 10 proc. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 


Czytaj również: Każdy przedsiębiorca będzie miał indywidualne konto dla wszystkich opłat ZUS


 

Drobna działalność bez składki, zwolnienie z ZUS dla początkujących firm

 

Kolejne dwie korzystne dla przedsiębiorców propozycje resortu to odstąpienie od pobierania składek, a nawet rejestracji przedsiębiorcy, którego miesięczne przychody nie przekroczą połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. Chodzi tu głównie o osoby, które dorywczo, dodatkowo czy sezonowo zajmują się handlem albo świadczą usługi. Ministerstwo chce także zwolnić z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Byliby oni zwolnieni z ZUS-u przez 6 miesięcy, następnie mogliby korzystać przez dwa lata z tzw. małego ZUS-u.

 

Proponowane przez Ministerstwo Rozwoju zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2018. Obecnie projekt jest konsultowany.

 

Źródło:

Projekt ustawy z dnia 20.03.2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Przeczytaj także:

Skomentuj