Niezapłacony ZUS - konsekwencje, sankcje

2019-02-11

Nieopłacenie składek ZUS przez pracodawcę


Prawo pracy określa, jakie zadania musi spełnić każdy pracodawca. Jednym z obowiązków właścicieli firm jest opłacenie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za siebie i pracowników. Są to składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne oraz opcjonalnie chorobowe.
Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się z tego zadania, to może spodziewać się poważnych konsekwencji finansowych.

 

ZUS niezapłacony w terminie – sankcje


Prowadząc przedsiębiorstwo musimy zapoznać się z terminami wypełnienia wszystkich finansowych zobowiązań. Ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne powinny być opłacone do 10 dnia każdego miesiąca. Jeżeli zatrudniamy pracowników, to na zapłacenie ich składek jest czas do 15 dnia miesiąca. Powyższe daty obowiązują każdego przedsiębiorcę i są ustalone odgórnie. ZUS nie przypomina o tym w żaden sposób, dlatego w interesie przedsiębiorców jest przestrzeganie wyznaczonych terminów.
Jakie konsekwencje mogą wystąpić w przypadku niepłacenia ZUS-u w terminie? Jeżeli spóźniliśmy się z opłatą to musimy mieć świadomość, że trzeba będzie spłacić odsetki. Warto tutaj zaznaczyć, że ZUS raczej nie zapomina i nie bierze pod uwagę żadnych okoliczności łagodzących. Wartość odsetek przedsiębiorca powinien obliczyć samodzielnie i uregulować je przy kolejnej (już terminowej) wpłacie. Jeżeli zaległości wynoszą mniej niż 6,60 zł, to nie ma obowiązku ich płacenia.

 

Niezapłacone składki ZUS – konsekwencje


Naliczenie odsetek to nie jedyna forma kary, jaką stosuje ZUS wobec zapominalskich lub niesubordynowanych przedsiębiorców. Oprócz tego możemy być zmuszeni do zapłacenia kary w wysokości maksymalnie 100% nieopłaconych składek. Jeżeli przedsiębiorca nie regulował składek przez bardzo długi czas, to może dojść do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. W takiej sytuacji będzie trzeba uiścić następujące opłaty: zaległe składki, odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne oraz koszty upomnienia.

Natomiast jeżeli przedsiębiorca nie zapłacił składek za ubezpieczenie chorobowe, to przestaje ono obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca, za który nie zostały one zapłacone. W momencie, gdy uregulujemy zaległości, ubezpieczenie znowu ma moc prawną.

Co jednak zrobić w sytuacji, gdy z powodów problemów finansowych przedsiębiorca nie może zapłacić składek? Należy wtedy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty. Jednak nawet w przypadku odroczenia składki za ubezpieczenie emerytalne, zdrowotne i emerytalne pracowników muszą być opłacane. Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek, to w późniejszym czasie jesteśmy zwolnieni z płacenia możliwych odsetek. Warto tutaj także zaznaczyć, że roszczenia wobec pracodawcy, który nie zapłacił składek, przedawniają się po upływie 5 lat od ustawowego terminu płatności.

A jak to wygląda od strony pracownika? Przede wszystkim pracownicy nie mają żadnego obowiązku kontrolowania pracodawcy pod względem zapłaconych składek. Podwładni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za brak terminowych wpłat ze strony przełożonego. Oznacza to, że nie wpływa to na wypłatę należnych zasiłków chorobowych, macierzyńskich oraz na wysokość emerytury.

Przeczytaj także:

Skomentuj