Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - definicja, korzyści, umowa, Kodeks pracy

2019-07-17

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - definicja

 

Coraz częściej słyszymy, że certyfikaty powoli przestają mieć znaczenie na rynku pracy. Nie jest to do końca zgodne z prawdą. Dyplomy są bowiem potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych. Dzięki nim jesteśmy bardziej atrakcyjnymi kandydatami. Jest to także oznaka, że chcemy się rozwijać. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na dofinansowanie szkoleń oraz kursów dla zatrudnionych. Dzięki temu firma stanie się bardziej konkurencyjna na rynku.

Według artykułu 103. Kodeksu pracy: „przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą”.

 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - Kodeks pracy

 

Polskie prawo pracy zaznacza, że przedsiębiorca musi ułatwić podwładnym podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Mówi o tym artykuł 17. Kodeksu pracy. Nie jest jednak dokładnie napisane, że to pracodawca powinien płacić za wszystkie szkolenia, studia podyplomowe czy kursy. Istotne jest wyrażanie zgody na udział w kursach, pod warunkiem, że nie koliduje to z wykonywaniem obowiązków.

 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - korzyści dla pracownika i pracodawcy

 

Wyższe kwalifikacje zawodowe pracowników wpływają na zwiększenie zysków firmy, z czego przedsiębiorcy nie zawsze zdają sobie sprawę. Dzięki szkoleniom zatrudnione osoby poznają nowe metody pracy, które np. znacznie przyśpieszają wykonywanie obowiązków. Kompetentna i dobrze wykształcona kadra to klucz do sukcesu. Firma może się nawet stać liderem w danej branży na rynku.

 

Umożliwienie dokształcania się wpływa także na zmniejszenie fluktuacji kard, czyli rotacji pracowników. Osoby zatrudnione wiedzą, że ich rozwój jest dla przełożonego ważny, a to przekłada się na lojalność oraz motywację. O wiele bardziej efektywny podwładny to taki, który czuje się częścią firmy, a nie tylko kolejnym, mało znaczącym elementem układanki.

 

Zadowoleni i zmotywowani zatrudnieni chcą wdrażać innowacyjne pomysły i z większym zapałem wykonują swoje obowiązki. Wpływa to także na polepszenie wizerunku firmy na rynku. Staje się ona bardziej atrakcyjna dla wykwalifikowanych specjalistów z danej branży. Zwiększenie potencjału konkurencyjnego to dla przedsiębiorców ważne zadanie, którego sami nie będą w stanie zrealizować. Potrzebny jest do tego zespół profesjonalistów.

 

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

 

Pracownicy mogą korzystać z różnych form podnoszenia kwalifikacji. Różnią się one przede wszystkim tematyką. Najczęściej dzieli się je na 2 grupy: szkolenia twarde oraz miękkie. Pierwsze z nich dotyczą specjalistycznej wiedzy, najczęściej obejmują tematykę informatyczną, finansową, księgową. Kursy miękkie rozwijają zdolności interpersonalne podwładnych, np. asertywność, zarządzanie czasem, obsługa klienta, radzenie sobie ze stresem, komunikacja.


Czasami pracodawca będzie od zatrudnionych wymagał podpisania umowy szkoleniowej, która określa wzajemne obowiązki związane z doskonaleniem zawodowym. Umowa ta jest konieczna, jeśli przełożony zdecydował się wysłać daną osobę na szkolenie i oczekuje od niej, że po zakończeniu edukacji pozostanie w stanie zatrudnienia. Taki dokument powinien mieć formę pisemną i zawiera:

• strony czyli pracodawcę oraz pracownika wraz z całym kompletem danych osobowych,
• przedmiot dokształcania (studia, kurs, szkolenie, podyplomówka),
• termin rozpoczęcia oraz przewidywaną datę zakończenia nauki,
• określenie sankcji w przypadku przerwania edukacji.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj