Posiłki regeneracyjne – co to jest, dla kogo, podstawa prawna

2018-12-05

Posiłki regeneracyjne – czym są?


Prawo pracy mówi, że pracodawca w pewnych określonych przypadkach ma obowiązek zapewnić swoim pracownik posiłki regeneracyjne. Dotyczy to tych zawodów, które wykonywane są w bardzo ciężkich warunkach atmosferycznych (mogą to być skrajne temperatury: bardzo wysoka lub bardzo niska) i wiążą się ze wzmożoną pracą fizyczną. Najczęściej są to ciepłe posiłki, których skład powinien być następujący: 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek, a ich wartość kaloryczna powinna wynosić 1000 kcal. Jeżeli jest możliwość to pracodawca powinien oferować jeden ciepły posiłek. Jednak często z przyczyn organizacyjnych nie uda się tego zrobić. W takich sytuacjach pracodawca powinien zapewnić podwładnym możliwość korzystania z określonych punktów gastronomicznych na koszt firmy, bądź umożliwić pracownikom przygotowanie posiłków z dostarczonych produktów.

Wszystkie posiłki regeneracyjne są bezpłatne!

 

Posiłki regeneracyjne podstawa prawna


Zasady dotyczące wydatku energetycznego oraz rodzaju posiłków zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Pracodawca musi też pamiętać, że sposób wydawania posiłków w danym zakładzie pracy musi być opracowany w porozumieniu z organizacjami związkowymi. Wszystkie organizacyjne szczegóły należy potem spisać w regulaminie zakładu pracy. Jest to o tyle ważne, że ten dokument będzie później podstawą do zwolnienia z opodatkowania (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Posiłki profilaktyczne – komu przysługują?


Nie w każdej pracy spotkamy się z posiłkami profilaktycznymi. Najczęściej przysługują one, jeżeli pracy fizycznej towarzyszy wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal u mężczyzn i 1100 kcal u kobiet. Obowiązek zapewnienia posiłków regeneracyjnych związany jest też z temperaturą w miejscu pracy. Jeżeli praca odbywa się w pomieszczeniu zamkniętym, którego temperatura spada poniżej 10 stopni Celsjusza, to wtedy także należy dostarczyć pracownikom jedzenie (tutaj także podane są wartości kaloryczne: wydatek energetyczny powyżej 1500 kcal u mężczyzn i 1000 kcal u kobiet). W przypadku pracy odbywającej się pod ziemią lub przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych posiłki są obowiązkowe niezależnie od wydatku energetycznego. Pracodawca powinien też zapewnić podwładnym higieniczne warunki do spożycia jedzenia bądź przygotowania posiłków.

W rozporządzeniu istnieje też zapis o posiłkach wydawanych w okresie zimowym, który według prawa trwa od 1 listopada do 31 marca następnego roku. W tym czasie posiłki regeneracyjne dla pracowników powinny być wydawane częściej niż w okresie letnim. Wydatek energetyczny, przekroczenie którego zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia posiłków, to powyżej 1500 kcal dla mężczyzn i 1000 kcal dla kobiet.  W miesiącach zimowych w przypadku pracy na otwartej przestrzeni pracodawca musi zapewnić też napoje, jeżeli temperatura nie przekracza 10 stopni Celsjusza.

Przeczytaj także:

Skomentuj